De kerstcolumn van Michel Berends: kleur bekennen!

21 december 2017

Van oudsher is ons land een land van dominees, kooplieden en schoolmeesters. Dominees, lees ook geestelijk verzorgers, hebben hun beste tijd gehad – ook al is er een roep om zingeving. De verzuiling ligt nu eenmaal ver achter ons. Kooplieden – lees ook marketeers en de alles-is-beeldvorming-denkers met veel bluf en blaf – zijn vanaf de jaren 1980 sterk in opmars. Het was de tijd dat het no-nonsense denken in zwang raakte met de kabinetten Lubbers. Uiteindelijk leidde dit tot de gigantische economische zeepbel die in 2008 uiteenspatte en alleen door een krachtig optreden van de overheid niet tot de afgrond leidde. Als de overheid (lees de belastingbetaler) namelijk toen niet had ingrepen, hadden een aantal systeembanken bijvoorbeeld geen geld meer kunnen leveren. U als klant had dan geen geld meer uit de muur kunnen trekken.

Gelukkig ligt die periode achter ons. Het laat echter onverlet dat er een groep van 2,5 miljoen volwassen Nederlanders is ontstaan die laaggeletterd is. Zij hebben niet het niveau van lezen, schrijven en/of rekenen op het niveau van eind basisschool! In Drenthe gaat het om minstens 12% van de volwassen bevolking, zo’n 50.000 mensen. Het merendeel daarvan heeft Nederlands als moedertaal! Vaak hebben deze mensen ook moeite met het omgaan met een computer. De blauwe belastingdienst, overheden, ondernemers en allerlei zorginstellingen lijken zich dit allemaal ook steeds beter te realiseren. Hoogste tijd dus om de schoolmeesters weer meer invloed te geven! Niet met allerlei ‘blauwe’ formulieren in een kwaliteitssysteem, maar gewoon concreet aan de slag met een laaggeletterde – u en ik. Dat kan ook als taalvrijwilliger via de Stichting Lezen & Schrijven, zie www.lezenenschrijven.nl. De kleur van uw stropdas doet er dan niet zoveel toe. Rood mag in Nederland dan staan voor de PvdA en meer partijen in het progressieve spectrum, in Amerika tooit de huidige conservatieve president Trump zich vaak met een rode te lange stropdas en is blauw de kleur van de democraten. Het gaat om de inhoud en een houding van voorkomen is beter dan genezen.

21 december 2017,

Met het beste voor 2018 van Michel Berends