5 oktober 2016

Koloniën van Weldadigheid: op naar Parijs!

De Koloniën van Weldadigheid worden voorgedragen voor de status van Unesco Werelderfgoed. Dat vergt goede voorbereiding; vanaf 2012 wordt hier hard aan gewerkt. Het dossier gaat nu eerst naar Den Haag en als het kabinet instemt door naar Parijs. Voorzien van een nieuw logo, dat deze week werd gepresenteerd. Cees Bijl is enthousiast.

Ze behoren echt tot de ‘iconen’ van Drenthe: de Koloniën van Weldadigheid. Ze werden gesticht tussen 1818 en 1825: Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans, Wortel, Veenhuizen en Merksplas. Met als doel paupers en landlopers kansen te bieden met werk en opleiding. De voorstelling ‘Het Pauperparadijs’ heeft dat verleden aansprekend tot leven gewekt.

Vanuit Nederland en België (waar de koloniën Wortel en Merksplas zijn gelegen) wordt geprobeerd om de status van werelderfgoed binnen te halen voor de koloniën. Cees Bijl hierover: ‘Sinds 2012 is er door de 14 samenwerkende partijen hard gewerkt aan het opbouwen van het nominatiedossier. Het is mooi te zien dat we nu weer een stap dichterbij die werelderfgoedstatus komen.’

De komende maanden staan in het teken van de completering van het nominatiedossier. Cees Bijl: ‘We zijn heel blij met het gegroeide draagvlak. Hier gaan we op voortbouwen. We blijven de omgeving betrekken. Op naar de Unesco, op naar Parijs!’