Laaggeletterdheid: op zoek naar de eieren van Columbus

8 maart 2018

Op 8 februari vond een zeer goed bezochte conferentie plaats in het provinciehuis over taal en gezondheid. Laaggeletterdheid is een probleem dat veel mensen in Drenthe raakt en ook hun gezondheid negatief beïnvloedt. Het moet dus aangepakt moet worden; de provincie zet hier met een nieuw driejarig project stevig op in. Onze fractie is enthousiast hierover, zo liet Michel Berends weten in het Drents Parlement. Hij zette het onderwerp opnieuw op de agenda.

In Drenthe hebben 50.000 tot 60.000 mensen moeite met lezen, schrijven en/of hun digitale vaardigheden. Het is een onderwerp dat inmiddels stevig op de politieke agenda staat en terugkomt in menig verkiezingsprogramma. De gemeenten zijn in eerste instantie aan zet om mensen met laaggeletterdheid te ondersteunen, maar ook de provincie wil haar verantwoordelijkheid nemen. Op voorstel van de PvdA-Statenfractie is in 2017 een bedrag van ruim 200.000 euro vrijgemaakt voor een driejarig project. Doel hiervan is onder meer onderzoek te doen naar de oorzaken van laaggeletterdheid en wat hieraan gedaan kan worden, om de problemen te verhelpen. De Universiteit van Maastricht gaat hiermee op korte termijn aan de slag.

Michel Berends gaf tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE op 7 maart aan dat we met elkaar op zoek moeten gaan naar ‘de eieren van Columbus’ om dit maatschappelijk probleem de wereld uit te helpen. ‘Zo noemde onze CdK Jetta Klijnsma dat bij de opening van de conferentie. Laten we met elkaar schouders eronder zetten; daar passen allerlei initiatieven in, zoals onlangs het concert dat René Karst organiseerde. Maar ook de taalvrijwilligers die vanuit de statenfracties in dit huis naar voren zijn gekomen zijn prima: alles helpt!’

In een reactie gaf onze gedeputeerde Cees Bijl aan het belang van een stevige aanpak door iedereen wordt onderschreven. ‘We werken daarbij nauw samen met de gemeente en bijvoorbeeld het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Vanuit onze rol kunnen wij bijvoorbeeld het onderzoek door de Universiteit van Maastricht mogelijk maken. En we vragen er bijvoorbeeld ook aandacht voor bij de bibliotheken in Drenthe.’ Volgens Cees Bijl is er veel in gang gezet de laatste tijd, maar er is nog veel te doen. ‘Daarbij zou het ook voor mensen gemakkelijker moeten worden om hierover te praten. En vanuit de omgeving zou er met meer compassie op mogen worden gereageerd.’