Leden PvdA steunen coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar’ 2019-2023

Door Albert Huizing op 29 mei 2019

Op 25 mei j.l werd in Westerbork de Algemene Ledenvergadering gehouden van het Gewest Drenthe van de Partij van de Arbeid.

De stemming was opperbest. De aanleiding daartoe was de (voorlopige)  uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement die voor de partij zeer positief zijn verlopen. Deze uitslag, naast die van de goede verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2019, laat zien dat de PvdA uit het dal kruipt.

Het eigenlijke doel van de vergadering was  de bespreking van het coalitieakkoord en de deelname van de PvdA aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Vanzelfsprekend waren er kritische vragen die door Cees Bijl en fractievoorzitter Hendrikus Loof naar tevredenheid van de vragenstellers werden beantwoord.

Het voorstel van voorzitter Jacob Bruintjes, namens het Gewestelijk Bestuur, om met het bereikte resultaat in te stemmen, werd met een hartelijk applaus aangenomen.

Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten wordt woensdagmiddag 29 mei geïnstalleerd.

 

[foto’s: Luuc Christensen]

 

Albert Huizing

Albert Huizing

Woonplaats: Emmen Krijgt energie van: de omgang van mensen met een drive, die sterk gericht zijn om een concreet doel te bereiken. Sterk in: de omgang met vooral mensen die zich in de steek gelaten voelen ( door de overheid). In de politiek door: een zekere toevalligheid maar ook door het besef dat wil je

Meer over Albert Huizing