Wat leert Drenthe van de Grüne Woche in Berlijn?

22 januari 2018

 

Op uitnodiging van landbouwminister Carola Schouten hebben de drie noordelijke landbouwgedeputeerden, waaronder gedeputeerde Henk Jumelet, een tweedaags bezoek gebracht aan de Grüne Woche in Berlijn. Dit is de grootste land- en tuinbouwbeurs ter wereld. De PvdA-Statenfractie is benieuwd wat het bezoek inhoudelijk heeft opgeleverd. Wat kunnen we in Drenthe leren, bijvoorbeeld om de Drentse agrarische sector nog duurzamer te maken? Daarover stelt de fractie nu vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Vrijdag 19 januari ontvingen Provinciale Staten van Drenthe een persbericht over een bezoek van de minister met de noordelijke gedeputeerden aan de Grüne Woche. Het persbericht beschreef, in zeer positieve woorden, de groei van de toch al enorme export van Nederlandse landbouwproducten. Tot de verbazing van de PvdA repte het persbericht met geen woord over de verduurzaming van de agrarische sector. Dat terwijl, zoals bekend, de economische groei van de landbouwsector een zware wissel trekt op het landschap, het milieu, de natuur en de biodiversiteit.

De Drentse PvdA-Statenfractie wil daarom graag van het college horen wat, behalve publiciteit en netwerken, de opbrengst van het bezoek van gedeputeerde Jumelet aan de Grüne Woche is geweest. Welke nieuwe ideeën voor een verduurzaming van de Drentse agrarische sector heeft de gedeputeerde bijvoorbeeld meegenomen van de Grüne Woche? Welke ontwikkelingen op dat vlak bieden mogelijkheden voor Drenthe? Tijdens de Grüne Woche was er ook aandacht voor biobrandstof. Welke ontwikkelingen op dat vlak (productie en gebruik) bieden mogelijkheden voor Drenthe?

 

[beelden: www.grunewoche.de/Messe Berlin GmbH en provincie Drenthe]