Door Hendrikus Loof op 11 februari 2017

Lokaal duurzaam geeft energie!

De Statenfractie van PvdA Drenthe gaat met de Drentse gemeenten werken aan een energieactieplan. Concreet: de fractie gaat helpen om lokale initiatieven rond duurzaamheid verder te brengen. Goed voor het milieu, goed voor de Drenten, goed voor sociale binding. Onlangs vond een eerste ‘inspiratiebijeenkomst’ plaats. Een verslag.

Lokaal wordt steeds meer energie opgewekt. Dat is duurzaam en dus goed voor onze planeet. Maar het zorgt ook op een andere manier voor energie: in buurten en dorpen gaan mensen samenwerken, om energiewinning van de grond te krijgen. De opbrengst van de energie komt henzelf ten goede (lagere lasten) en als er nog meer wordt verdiend kunnen daar andere lokale projecten mee worden gefinancierd, in het kader van de leefbaarheid bijvoorbeeld. De Statenfractie van PvdA Drenthe vindt dat een positieve ontwikkeling, zeker in gebieden waar de komende jaren de bevolking kleiner wordt. Lokale energievoorziening kan daar helpen om het hoofd boven water te houden.

Op dit moment lopen er al de nodige lokale initiatieven, opgezet door bewoners (zie bijvoorbeeld dit overzicht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe). Daarnaast telt Drenthe energiecoöperaties, die aangesloten zijn bij de Drentse Koepel voor Energie-initatieven (KEI). Er wordt zelfs als grensoverschrijdend gewerkt, zoals tussen Emmen en Haren. De ambitie van PvdA Drenthe is om deze initiatieven te helpen vooruit te komen, in een nauwe samenwerking met de lokale PvdA-afdelingen en –fracties. Fractielid Hendrikus Loof: ‘We willen vooral inzetten, samen met de afdelingen, op het van de grond krijgen van kleinschalige en overzichtelijke projecten, met betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen uit de eigen gemeente. Dus geen grote plannen die jaren kosten om voor elkaar te boksen. Die zijn ook belangrijk, maar voor dit moment is de korte klap van groot belang.’

Om te onderzoeken wat daarbij komt kijken werd onlangs een eerste ‘inspiratiebijeenkomst’ georganiseerd. Liesje Harteveld van Adviesbureau Windhart gaf hier een presentatie over lokale duurzame energie-initiatieven. Ze liet zien dat lokale energie veel kan bijdragen en opleveren; in Duitsland wordt bijvoorbeeld de helft van alle duurzame energie al lokaal opgewekt. In Nederland kunnen we nog een flinke slag hierin maken. Sterker nog: op de ranglijst van Europese landen staat Nederland één-na-laatste. Dat betekent echter niet dat er geen energie is bij lokale inwoners en ondernemers, zo gaf Liesje aan. De voorbeelden die zij liet zien, zoals het zonnepark op Ameland maar ook onze Drentse Energiecoöperatie Noordseveld, tonen aan dat mensen met dit onderwerp vooruit willen komen.

Tijdens de bijeenkomst gingen de aanwezigen aan de slag om voor de eigen gemeente een concreet initiatief te ontwikkelen, dat op korte termijn zou kunnen uitgevoerd. Dat hielp in het denken over waar bewoners in de praktijk tegenaan kunnen lopen. Ook werd gesproken over de rol die gemeenten kunnen vervullen, door bijvoorbeeld zelf energie in te lopen van lokale of regionale coöperaties. Provincies kunnen dit verder stimuleren, door bijvoorbeeld bij aanvragen voor nieuwe energieprojecten te eisen dat er minimaal één lokale coöperatie meedoet. Zo komt de opbrengst ook de lokale gemeenschap ten goede.

De Statenfractie komt bij de 12 Drentse PvdA-afdelingen terug met een voorstel voor het vervolg; deze eerste sessie gaf in ieder geval al veel energie!

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof