In memoriam Benno Reerink 1941 – 2017

18 november 2017

Benno Reerink 1941 – 2017

 

Op 14 november is Benno Reerink uit Lheebroek plotseling overleden. “Hij stond nog volop in het leven”, vermeldt zijn familie op de rouwkaart. Een gedreven sociaaldemocraat met een groot rechtvaardigheidsgevoel en een ondernemend karakter. Een markante persoonlijkheid.

Benno is geboren in Oldenzaal. Hij studeerde aan de Universiteit van Groningen sociologie, Slavische talen en rechten.

Loopbaan

Hij koos eerst voor een functie in de buitendienst van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, met standplaatsen Hoogeveen en Haarlem. Daarna vervulde hij een topfunctie bij de afdeling Welzijn van de gemeente Groningen, in de roemruchte periode van wethouders als Max van der Berg en Jacques Wallage.

Na zijn werk bij de gemeente Groningen ging Benno zich bezig houden met het voorbereiden van Oost-Europese landen op hun toetreding tot de Europese Gemeenschap. Hij vond dat zijn mooiste werkperiode.

Verder heeft hij nog een jaar of zes een project gedaan in Georgië op het gebied van gezondheidszorg en organisatie van medisch specialisten. Daarbij heeft hij nauw samengewerkt met Sandra Roelofs, de vrouw van de toenmalige Georgische president Micheil Saakasjvili.

Na dit avontuur, hij was inmiddels in de 70, stopte hij met het betaalde werk.

Voor de PvdA in Provinciale Staten

Hij groeide niet op ‘in een rood nest’. Zijn vader was lid van de VVD, 7 van de 8 kinderen waaronder Benno kozen echter voor de sociaaldemocratie.

Begonnen als raadslid van de toenmalige gemeente Dwingeloo, werd Benno niet lang daarna gekozen als lid van Provinciale Staten van Drenthe, dank zij het grote aantal zetels (23) dat de PvdA behaalde.

Pikant detail was dat zijn toenmalige schoonvader Pieter de Noord, burgemeester van Beilen en lijsttrekker van het CDA, ook was gekozen. Toen ontstond er een probleem, want dergelijke nauwe familiebanden tussen 2 Statenleden was toen niet toegestaan. Omdat geen van beiden zich terugtrok moest er geloot worden. De uitkomst was dat Benno wel en Pieter de Noord geen zitting kon nemen in de Drentse staten.

Benno is 15 jaar lid geweest van de Drentse Staten. Door de omvang van de fractie was de PvdA in Provinciale Staten destijds oppermachtig. Dat heeft er mede toe geleid dat Drenthe zich na de oorlog kon ontwikkelen tot de provincie die het nu is. Een grote fractie, die weinig te duchten heeft van andere partijen, heeft echter zo zijn eigen, onderlinge dynamiek. Talrijk waren de anekdotes, die Benno over die periode met zichtbaar genoegen vertelde.

Hij had graag gedeputeerde willen worden, maar hij kreeg de kans niet van de fractie.

Actief voor PvdA Westerveld

Na zijn verblijf in Georgië werd hij weer actief binnen de PvdA, voor zover hij dat kon combineren met zijn talrijke overige activiteiten. Hij wilde geen bestuursfunctie meer, hij wilde zich niet meer voor een langere periode binden. Hij werd bijvoorbeeld lid van het ombudsteam van de PvdA-afdeling Westerveld. Mensen helpen met zaken waar zij niet uitkwamen, lag hem goed, dat deed hij graag.

In actie voor de vluchtelingen

Bijna twee jaar geleden, tijdens de piek in de toestroom van vluchtelingen in Nederland, vond hij dat wij ook binnen PvdA Drenthe iets extra’s moesten doen om de vluchtelingen en de bevolking met elkaar in contact te brengen. Daar zette hij zich erg voor in, sprak met mensen van het AZC Oranje, riep alle Drentse leden van de PvdA in Drenthe op om mee te doen. Dat het tot zijn grote teleurstelling niet echt van de grond kwam, is zeker niet te wijten aan Benno.

Deze actie voor de vluchtelingen was typerend voor Benno, zoals we hem de laatste jaren hebben meegemaakt.

Markant

Benno reed in een Jaguar. Hij had ook iets aristocratisch over zich. Maakte gemakkelijk contact, was innemend, een goede spreker en verteller. Zo te zien niet echt het prototype van een PvdA-er. Maar met zijn politieke opvattingen verkeerde Benno op de linkerflank van de PvdA. Hij nam het op voor de zwakkeren in de samenleving.

Aan zijn energie leek geen einde te komen. Tot 14 november. Toen was het ook in één keer voorbij.

We zullen hem missen binnen de PvdA-afdeling Westerveld en op middagbijeenkomsten van oudere leden van de PvdA in Drenthe.

Veel meer nog zullen zijn partner en zijn andere naasten zijn betrokkenheid en inzet missen.

Wij leven met hen mee.

De foto is genomen door Wim Dooren in Diever http://www.doorenstudiofotografie.nl/

Een groot deel van de tekst is gebaseerd op een interview, dat Harm Brouwer eerder dit jaar had met Benno Reerink.