29 september 2016

Motie ‘120 op de snelwegen’ haalt het – net

Wat is belangrijker: hard kunnen rijden of de kwaliteit van onze gezondheid en de Drentse natuur? Het Rijk heeft de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe (deels) verhoogd tot 130 km/uur. GroenLinks en PvdA vinden dat de extra geluidsproductie en CO2- en stikstofuitstoot slecht zijn voor ons en onze omgeving. Daarom pleiten de fracties voor het verlagen van de maximumsnelheid.

Tijdens de vergadering van 13 juli 2016 hebben GroenLinks en PvdA de motie ‘120 op de snelweg’ voor het eerst ingediend. Daarmee wordt het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om er bij de minister van Milieu en Infrastructuur op aan te dringen de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe te verlagen naar 120 km/uur.

Omdat de stemmen staakten op 13 juli (20 leden vóór de motie, 20 tegen) werd de motie tijdens de vergadering van 28 september opnieuw in stemming gebracht. Met een minimale meerderheid is de motie aangenomen. Vóór de motie stemden de fracties: GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en D66.

Lees hier de motie: Motie M 2016-27 120 op de Snelweg.

En het artikel in het Dagblad van het Noorden.