Motie FvD over statushouders: PvdA stemt er niet mee in

Door Hendrikus Loof op 21 december 2019

Een van de moties die op woensdag 18 december in de laatste Statenvergadering van 2019 aan de orde kwam, was die van Forum voor Democratie. In de motie werdgesproken over de stijgende vluchtelingeninstroom, de groei van de bevolking, de teruglopende woningbouw. Een bonte verzameling aan knelpunten en problemen die als los zand aan elkaar hangen. In de motie werd aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om bij het Rijk de ‘problematische situatie’ rond de huisvesting en begeleiding van statushouders onder de aandacht te brengen. Dit vond onze fractie bij monde van fractievoorzitter Hendrikus Loof ervan.

‘Forum voor Democratie verpakt dit keer een van haar grondbeginselen – het verdedigen van de Nederlandse cultuur – in een keurig pakpapiertje.’, zo opende Hendrikus zijn bijdrage. In de constateringen en overwegingen worden allerlei argumenten er aan de haren bijgesleept om uiteindelijk niet verder te gaan dan een oproep om bij het Rijk enkele zorgen uit te spreken. Rode draad in de tekst vormen statushouders en hun positie op de woningmarkt. Aanleiding voor de motie van Forum was de oproep deze week van het Drentse College van GS aan de Drentse gemeenten om aandacht te hebben voor de groeiende instroom: ‘Een legitieme oproep want de situatie is er naar.’

De manier waarop dit in de motie werd verwoord, kon bij de PvdA niet op waardering rekenen: ‘Forum haalt er, zoals gezegd, van alles bij om in bedekte termen duidelijk te maken dat ze deze oproep van GS niet correct vindt. Wat komt er zoal langs? De wachttijden bij corporaties, het hoge aantal toewijzingen aan urgenten – waaronder de statushouders subtiel vermeld worden, de stikstofcrisis natuurlijk ook, de demografische ontwikkeling van Nederland, het immigratiesaldo. Zelfs de twijfel of het allemaal wel zo gezellig blijft in een zo dichtbevolkt Nederland. Bij dat laatste heeft onze fractie soms ook best twijfel maar het inspireert onze partij juist om te zoeken naar oplossingen en niet te blijven steken in gemopper en in het uit de sloot halen van ouwe koeien – om nog maar eens in landbouwtermen te spreken. Er zitten best goede elementen in de motie en op onderdelen zouden we het best eens kunnen worden. Maar in de huidige vorm en met deze toonzetting kunnen wij niet uit de voeten. Het moge duidelijk zijn dat de PvdA de motie niet steunt.’

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof