17 september 2016

Nieuw bestuur PvdA Drenthe

Op een goed bezochte ledenvergadering vanmorgen in Westerbork is een grotendeels nieuw gewestelijk bestuur gekozen.

Alle bestuursleden hadden om uiteenlopende redenen hun functie beschikbaar gesteld. Een deel van de bestuursleden was herkiesbaar, en er waren nieuwe kandidaten. De vergadering heeft besloten tot een bestuur met negen leden. Dat was ook het aantal kandidaten, waarmee het bestuur bij acclamatie is gekozen. Voorzitter, Secretaris en penningmeester zijn in functie gekozen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt: Jacob Bruintjes (voorzitter), Albert Huizing (secretaris), John Hofmeijer (penningmeester), Wim Boonstra, Mark Turksma, Johan Rumahloine, Henk van de Rijt, Marloes Oostindie en Wietze de Wind.