22 februari 2017

Nieuwe solidariteit tussen stad en land

Politiekcafé 24 februari in Atlas theater Emmen

De PvdA organiseert tot aan de Tweede Kamerverkiezingen een reeks politieke cafés in plattelandsgebieden met demografische veranderingen zoals wegtrekken van jeugd en relatief sterke groei van ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan PvdA-kandidaten Harm Brouwer (Tynaarloo, Drenthe) en Albert de Vries (Middelburg, Zeeland) in gesprek met inwoners over de uitdagingen voor deze regio’s. Drenthe wil vooral benadrukken welke nieuwe mogelijkheden er kunnen ontstaan. De vele aandacht voor de grote steden en de Randstad mag er niet toe leiden dat plattelandsregio’s worden vergeten. De PvdA bepleit een nieuwe solidariteit tussen stad en land.

Brouwer: “Mijn hele werkzame leven heb ik me ingezet om ruimte te bieden aan iedereen die in de verdrukking dreigde te komen. Dat past bij mij, en dat past bij de PvdA. Die verdrukking geldt “meer dan ooit voor het leven op het platteland, waar voorzieningen onder druk staan en de mensen zich niet meer gehoord voelen. Daar willen wij ons voor inzetten.”

De Vries: “Als Zeeuwse kandidaat voor de PvdA knok ik tegen de focus op de Randstad, en kom ik op voor mensen die in het ‘Randland’ wonen. In een initiatiefnota over krimpproblematiek heb ik ervoor gepleit dat sommige regio’s moeten kunnen afwijken van regels die gunstig uitpakken voor de grote stad, maar ongunstig voor het land. Dat was stap één, nu wil ik samen met u doorpakken en zorgen voor meer solidariteit tussen stad en land.”

De PvdA bezoekt achtereenvolgens Zeeland (17 februari), de Achterhoek (20 februari), Drenthe (24 februari), Friesland (3 maart), Groningen (4 maart) en Limburg (10 maart). Onderwerpen die ter sprake komen zijn: meer regionale zeggenschap, beter openbaar vervoer, meer werkgelegenheid, beter wonen, beter onderwijs en kansen in de regio.

Graag nodigen wij u uit om 24 februari aanwezig te zijn in het café restaurant van het Atlas Theater op Raadhuisplein 99 in Emmen. Inloop vanaf 16.30 .Programma 17.00 uur-19.00 uur. Einde bijeenkomst om 19.30 uur.