Door op 28 november 2015

PvdA wil met nieuwe woningwet zorgen voor meer huurwoningen

Langere wachtlijsten en gebrekkige doorstroming. Dit is kenmerkend voor de situatie in Nederland voor huurwoningen. We teren zelfs in op de sociale woningvoorraad en er is grote behoefte aan duurdere huurwoningen. De PvdA wil daarom dat er heel snel 100.000 woningen extra worden gebouwd. Goedkope woningen die tenminste 15 à 20 jaar meegaan. Bestemd voor alle mensen die een woning nodig hebben. Verder moet er geïnvesteerd worden in de duurdere huursector. Dat komt boven op het streven om bestaande en nieuwe woningen levensloopbestendig te maken.

Dit is samengevat de strekking van het betoog dat Tweede Kamerlid Albert de Vries hield tijdens een bijeenkomst over wat de vernieuwde Woningwet betekent voor o.a. de positie van de gemeente.

 

De vernieuwde Woningwet versterkt namelijk de positie van de gemeente en de huurders. Marcel Tankink, directeur van KAW, een bureau voor stads- en wijkvernieuwing, gaf een reeks nuttige tips en achtergronden voor de raadsleden, waarmee zij meer invloed uit kunnen oefenen op de volkshuisvesting in de eigen gemeente dan tot nu toe het geval is.

 

Lees het verslag van deze bijeenkomst van de hand van Albert Huizing.