Door Hendrikus Loof op 12 maart 2017

Omgevingsvisie Drenthe tegen het licht gehouden

De Omgevingsvisie is een belangrijk document: het bevat uitspraken over hoe we in Drenthe willen omgaan met de inrichting van de ruimte. De visie wordt de komende tijd aangepast, met extra aandacht voor een aantal thema’s. Onze Statenfractie stemt daarmee in, maar pleit wel voor een blijvende regierol vanuit de provincie.

Ons Statenfractielid Hendrikus Loof gaf in de Commissie Omgevingsbeleid aan hoe de PvdA Drenthe tegenover de herziening van de Omgevingsvisie staat: ‘Het is goed dat we geholpen worden met het nadenken – en misschien wel ‘omdenken’ – over onze omgeving. Nu, in het huidige tijdsgewricht, en met een doorkijk naar de komende decennia. Want de omgeving, dat zijn we met z’n allen, en die staat altijd onder druk. De uitwerking van de drie voorgestelde thema’s Energielandschappen, Sterke Steden en Vrijetijdseconomie gaan we dan ook met grote belangstelling volgen.’

In de inleiding van het Statenstuk over de ‘revisie’ van de Omgevingsvisie staat te lezen: ‘Er is de ambitie om meer ruimte voor ondernemerschap te geven en flexibeler om te gaan met regels.’ Volgens Hendrikus staat dit uitgangspunt niet ter discussie, maar betekent het niet dat het ruimtelijk beleid van de provincie heel anders moet worden ingericht: ‘Wij hebben hier ook onze handtekening onder gezet, want de thema’s komen rechtstreeks uit het coalitieakkoord. Dat betekent niet dat we dan gerustgesteld achterover kunnen leunen en denken dat het wel goed komt. Het gaat er om de juiste verbindingen te leggen tussen de thema’s en onze kwetsbare omgeving. Het is daarom goed dat de kernkwaliteiten en kernwaarden uit de Omgevingsvisie niet ter discussie staan. Wij hebben ook het gevoel dat deze nog altijd breed gedragen worden door de inwoners van onze provincie. En we snappen ook dat Drenthe nooit af is en wat ons betreft alleen maar mooier moet worden. Maar dat vraagt wel om blijvende regie, afstemming en verbinding – provinciebreed. Met die toevoeging kan onze fractie instemmen met de inhoudelijke richting van de Omgevingsvisie en het voorgestelde proces van totstandkoming.’

De verwachting is dat de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie in oktober 2018 wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof