Omwonenden Attero verdienen meer duidelijkheid en zekerheid

Door Peter Zwiers op 16 juni 2019

De afgelopen tijd is er meerdere malen brand geweest bij Attero. Daarbij kunnen giftige stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de omwonenden en hun (natuurlijke) omgeving. Dit is een uiterst ongewenste situatie. De VVD heeft hier terecht vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Ook de Statenfractie van de PvdA Drenthe deelt de zorgen van de omwonenden dat er meer duidelijkheid en zekerheid geboden moet worden en is blij dat er vanuit de provinciale politiek actie is ondernomen. De fractie van de PvdA heeft hierover nauw contact met de PvdA fractie van Midden-Drenthe.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is zaak om branden te voorkomen, dat geeft de meeste zekerheid dat er geen giftige stoffen vrijkomen. Mocht er wel een incident zijn, dan is het noodzaak dat omwonenden meteen heldere en duidelijke informatie krijgen over de stand van zaken. Dan kunnen omwonenden hiernaar handelen. De informatieverstrekking was bij de vorige branden onvoldoende. Dit versterkt de onrust.

De Statenfractie van de PvdA wacht het voorstel van de VVD af. Zij hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen geagendeerd in Provinciale Staten. De PvdA zal daarbij letten op de belangen van de omwonenden. Zij moeten zeker zijn van veilig wonen. Uiteraard geldt ook voor de agrariërs dat zij op een veilige wijze moeten kunnen ondernemen.

 

[beeld: Pixabay]

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers