Door op 20 april 2017

Onderzoek WMD: lering uit trekken voor de toekomst

Schoon drinkwater is van groot belang. Hier in Drenthe, maar ook in ontwikkelingslanden. WMD heeft hierin geïnvesteerd, in Indonesië. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten tegen vallen en dat het toezicht op WMD niet goed heeft gefunctioneerd, zo concludeerde onze fractievoorzitter Roelie Goettsch in het Drents Parlement. Dat betekent echter niet dat we op moeten houden met ontwikkelingshulp: ‘Laten we daarin blijven investeren en waar we dat in Drenthe kunnen ook ons aandeel in leveren.’

Roelie Goettsch liep aan de hand van het WMD-dossier – dat door onze gedeputeerde Cees Bijl vakkundig bij Provinciale Staten is gebracht – de uitkomsten langs. De activiteiten van WMD in Indonesië hebben niet het gewenste resultaat geleverd: ‘Het beschikbaar stellen van schoon drinkwater aan de bevolking door het verbeteren van de pompstations, innamepunten en distributievoorzieningen is niet gerealiseerd zoals we wilden.’ De financiële verliezen zijn fors. En daarbij komt dat het de bedrijfsvoering van WMD, de transparantie daarvan en het daarop gevoerde toezicht zeer onder de maat zijn geweest.

Dit alles roept de vraag op: hoe nu verder? Volgens de PvdA moeten we doorgaan met ontwikkelingshulp, om daarmee voor schoon water te zorgen in de wereld om ons heen: ‘Juist in ontwikkelingslanden is de beschikbaarheid van schoon drinkwater verschrikkelijk belangrijk. Voor de gezondheid van kinderen en volwassenen, maar ook voor landbouw en irrigatie. Voor vrouwen die niet meer eindeloos hoeven te  lopen om water te halen voor het huishouden. Wij vinden het een groot goed dat technologie en kennis uit  Nederland ingezet wordt in ontwikkelingslanden zodat de levenstandaard verbeterd kan worden.’

De WMD-bedrijfsvoering en het toezicht daarop moeten echter wel nadrukkelijk worden verbeterd. Daar wordt nu al aan gewerkt, maar Provinciale Staten zullen zelf ook scherper de vinger aan de pols moeten houden. Zoals Roelie Goettsch het verwoordde: ‘Hebben wij nu de juiste werkwijze te pakken om door de informatie heen te kunnen prikken zodat we echt op de hoogte zijn? Ook onze Staten zullen moeten leren van wat zich bij de WMD in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De ketting van verantwoordelijkheid en transparantie is zo sterk als de zwakste schakel.’

Lees hier het artikel over het debat in het Drents Parlement van RTV Drenthe.