Openbaar en publiek vervoer in Drenthe: PvdA pleit voor eenvoud en toegankelijkheid

Door Rudolf Bosch op 20 juni 2019

In de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) van woensdag 19 juni werd uitgebreid stilgestaan bij het openbaar vervoer in Drenthe. Voor de PvdA staat een goede bereikbaarheid van onze gehele provincie voorop. Omdat Drenthe dunbevolkt is, is dat nog niet eenvoudig. Via haar betrokkenheid bij het OV Bureau Groningen Drenthe houdt de provincie de zaken scherp in de agenda, zo gaf onze gedeputeerde Cees Bijl aan – die sinds kort openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft.

In de Commissie OGB ging het allereerst om het ‘Publiek Vervoer’. Dit is een vorm van openbaar vervoer die vooral wordt toegepast in gebieden waar weinig mensen wonen en waar lijndiensten te duur zijn om in de lucht te houden. Het vervoer wordt hier ‘op afroep’ georganiseerd (‘vraaggestuurd’), vaak met kleinere busjes of taxi’s. Hier is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling voor in het leven geroepen waar onder meer verschillende gemeenten aan deelnemen. Zij pakken het Publiek Vervoer zo gezamenlijk op. De provincie Drenthe gaat nu ook aan deze organisatie deelnemen, via het OV Bureau Groningen Drenthe dat hiertoe toetreedt. Ons Statenlid Rudolf Bosch gaf aan dat de PvdA zich hierin kan vinden: ‘De toetreding van het OV-bureau tot de GR Publiek Vervoer is wat de PvdA betreft een eerste verdere stap in de afstemming tussen aanbod- en vraaggestuurd openbaar vervoer in Drenthe. Grensoverschrijdende samenwerking en de afstemming van taken en diensten voor de reiziger – tussen doelgroepenvervoer, hubtaxi´s en lijndiensten – zijn van groot belang om de mobiliteit van de Drentse burger te vergroten.’

Gedeputeerde Cees Bijl gaf aan dat de inzet van de provincie gericht is op beter vervoer voor alle Drenten: gemakkelijk bij werk, studie en zorg kunnen komen. Door vervoerssystemen goed af te stemmen moet dat mogelijk worden gemaakt. De provincie is toezichthouder bij het OV Bureau Groningen Drenthe en kijkt nu dus ook mee bij het Publiek Vervoer. ‘We proberen zoveel mogelijk zaken te combineren. Zonder integratie geen kwaliteit. Daar draagt deze stap aan bij.’

Begroting en dienstregeling OV Bureau 2020

Het tweede belangrijke agendapunt betrof de vooruitblik op 2020: hoe wil het OV Bureau Groningen Drenthe de dienstverlening komend jaar gaan organiseren? Voor de PvdA een belangrijk onderwerp, zo gaf Rudolf Bosch aan: ‘Vooral de reiziger moet eenvoudig en laagdrempelig gebruik kunnen maken van de verschillende vormen van publiek en openbaar vervoer. In een dunbevolkte regio als Drenthe blijft het organiseren van collectief vervoer een uitdaging.’ De vraag is wel: wordt heel Drenthe nu daarmee afgedekt? ‘In theorie wordt met de combinatie van openbaar vervoer met de Hubtaxi in theorie een gebiedsdekkend vervoersaanbod bereikt. Toch bereiken ons berichten via de media dat veel reizigers de Hubtaxi nog niet weten te vinden en dat de integratie van deze vervoerssoorten nog wel enige aandacht vereist, ook qua reisinformatie. De toegankelijkheid van het vervoer op afroep kan beter onder de aandacht worden gebracht zodat inwoners van Drenthe ook echt gebruik kunnen gaan maken van deze diensten. Ook vinden wij de tarieven van de Hubtaxi een belangrijk aandachtspunt: het moet toegankelijk zijn, ook voor mensen met lagere inkomens.Dit systeem moet echt van de grond gaan komen, anders vallen er straks grote gaten in de toegankelijkheid van het Drentse openbaar vervoerssysteem. De PvdA blijft de vinger aan de pols houden, zodat openbaar vervoer in Drenthe ook echt voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk blijft.’ Toegankelijkheid wordt daarbij breed bekeken; zo vindt de PvdA ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de informatievoorziening een belangrijk onderwerp.

Gedeputeerde Cees Bijl kon dit beamen: het komend jaar zet het OV Bureau extra in op toegankelijke informatie en op de kwaliteit van de Hubtaxi. Ook wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de prijzen van Publiek Vervoer in de buurt van die van het openbaar vervoer te laten komen: ‘Maar een prijsverschil zal er altijd blijven, omdat Publiek Vervoer meer fijnmazig en kleinschalig van karakter is.’

 

 

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch