Door op 23 juni 2017

Openbaar vervoer in Drenthe: ook het platteland hoort erbij

Deze week werd in de Commissie Omgevingsbeleid van het Drents Parlement uitgebreid gesproken over het openbaar vervoer in onze provincie. Hoe zorgen we er onder meer voor dat onze inwoners – ook waar het minder dicht is bevolkt – goed op hun bestemming kunnen komen? Ons Statencommissielid Michel Berends gaf aan hoe de PvdA-fractie erin staat. ‘Het hele systeem moet kloppen.’

Het eerste punt op de OGB-agenda betrof het onderzoek dat de Noordelijke Rekenkamer heeft verricht naar hoe het staat met het busvervoer in het ‘perifere’ gebied van Drenthe. Oftewel het landelijk gebied, daar waar in de provincie minder mensen wonen. De NRK concludeert dat daar nog wel de nodige verbeteringen mogelijk zijn. De ontwikkeling die nu namelijk gaande is, is dat de ‘dikke’ buslijnen (bijvoorbeeld Emmen-Groningen) het goed doen en ook steeds ‘dikker’ worden (meer bussen per uur, grotere en luxere bussen). Daar staat tegenover dat de ‘dunne’ lijnen het steeds moeilijker hebben. De PvdA maakt zich daar zorgen over, aldus Michel Berends: ‘Het is als een bloedvatensysteem van ons lichaam: ook in de kleine bloedvaten moet het op orde zijn. Het gaat om een sluitend netwerk. Daar kunnen we best nog wel meer innovatief in zijn. Technisch, maar ook met gevoel voor de menselijke maat.’

Aan gedeputeerde Henk Brink stelde onze fractie de vraag of hij met ‘streefpercentages’ voor het kleinschalig openbaar vervoer wil gaan werken. Dat vervoer (dat dus met name ook de kleine plaatsen bedient) is de laatste tijd met maar liefst 29 procent gedaald. Michel: ‘Bij de klanttevredenheid formuleren we ook een getal waar we naartoe werken, waarom op dit punt ook niet? Dan kunnen we het er scherper met elkaar over hebben.’ De gedeputeerde zegde toe – zelfs voor alle openbaar vervoer – om uit te zoeken of er met dergelijke percentages gewerkt kan gaan worden in Drenthe.

Het busvervoer voor de periode 2020-2029 was het tweede punt op de OGB-agenda. Eerder werd hiervoor de Nota van Uitgangspunten vastgesteld, nu is het traject een stap verder: het ‘programma van eisen’ vaststellen. Michel Berends constateerde dat de provincie de lat heel hoog legt bij het busvervoer: ‘We willen een excellent busvervoer. Dat is een goede ambitie, vindt de PvdA.’ Wel moet daarbij de techniek niet alleen aandacht krijgen, ook sociale ‘innovatie’ is van belang: ‘De kussendikte van de stoelen wordt wel omschreven, zo concreet kunnen we ook voor de menselijke kant van het vervoer worden. Daar ligt de uitdaging!’ Gedeputeerde Brink wil dat meenemen in het programma van eisen: ‘Laten we de markt maar uitdagen ook op dat punt iets op papier te zetten.’