Door op 26 maart 2016

Opnieuw onzekerheid over voortbestaan rechtbank Assen

Het gevaar leek eind vorig jaar geweken: de rechtbank Assen was gered. En daarmee leek volwaardige rechtspraak in Drenthe veilig gesteld te zijn en banenverlies voorkomen. Ons statenlid Ronald Koch maakte zich daar destijds hard voor, met succes. Nu is de onzekerheid terug. Tijd weer voor actie! En ook tijd voor een meer structurele oplossing.

Eind november 2015 kon in Assen de vlag uit: na brede steun in de Tweede Kamer was een volwaardige rechtbank in de provinciehoofdstad van Drenthe gered. Het Drents Parlement voerde hier, onder aanvoering van Ronald Koch, volop actie voor. Sluiting was voorlopig van de baan. De regering kreeg door middel van een motie het verzoek van de Tweede Kamer om bij de Voorjaarsnota 2016 voldoende middelen vrij te maken voor volwaardige rechtspraak in onder meer Assen. Daarbij werd vanuit de Tweede Kamer wel duidelijk aangegeven dat er geen sprake kan zijn van het financieren van leegstand. De zeven steden waar de eerst bedreigde rechtbanken zitten (naast Assen speelt het probleem in zes andere gemeenten), zijn toen zelf aan de slag gegaan met het vinden van oplossingen voor de leegstandsproblemen in de gerechtsgebouwen. De vereiste gecoördineerde aanpak door de minister van Veiligheid en Justitie (de motie stelt dat er in 32 gemeenten volwaardige rechtspraak moet blijven bestaan), komt echter onvoldoende van de grond, zo geeft Ronald aan. ‘Het blijft te lang stil op dit onderwerp. Ik merk dat het oplossen van de leegstandsproblemen weinig prioriteit heeft bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en ook niet bij de Raad voor de Rechtspraak. Het gevaar is dat hierdoor de oorspronkelijke bezuinigingen toch weer op tafel komen en daarmee toch nog volwaardige rechtspraak uit Drenthe verdwijnt. Met alle ongewenste effecten van dien voor de werkgelegenheid in onze provincie. We moeten voor behoud van de rechtbank Assen blijven vechten. En daarbij komt dat de Voorjaarsnota 2016 van het Rijk met rasse schreden nadert.’ Het was reden voor onze fractie om de zorgen te delen met de fractievoorzitters van het Drents Parlement en wederom de publiciteit te zoeken.

Structurele oplossing

Volgens Ronald Koch is het ook hoog tijd dat er een meer structurele oplossing komt voor het telkens terugkerende probleem van Rijksdiensten die zich geheel of gedeeltelijk terugtrekken uit Drenthe: ‘We hollen zo van incident naar incident. Nu staat bijvoorbeeld ook weer het voortbestaan van de gevangenis in Veenhuizen op het spel. We moeten inzetten op structureel behoud van Rijksbanen in een economisch en sociaal kwetsbare provincie als Drenthe. De PvdA heeft zich daar altijd voor hard gemaakt en dat blijven we doen.’

Lees hier het interview met Ronald Koch op de website van DvhN en die van RTV Drenthe.

Lees hier de reactie van onze Commissaris van de Koning op de mogelijke sluiting van de gevangenis in Veenhuizen.