Door op 22 april 2017

Opnieuw vragen over kwaliteit oppervlaktewater

De kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater blijft in de belangstelling staan. En terecht, want we vinden dit een heel belangrijk onderwerp. In 2016 stelden de fracties van SP, GroenLinks, D66 en PvdA al vragen aan GS over de situatie in Drenthe. Dat deden zij nu opnieuw, na het bekend worden van nieuw onderzoek. Daarin staat dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de Drentse beken en dalen te vinden zijn. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Women Engage for a Common Future (WECF) en gepubliceerd in de internationale Week Zonder Pesticiden. Uit het rapport  met de titel ‘Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen – Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe‘, blijkt dat de helft van de gevonden bestrijdingsmiddelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk. Daarnaast blijkt Drenthe voor duurzame landbouw hekkensluiter in Nederland.

Reden genoeg om aan het College van Gedeputeerde Staten te vragen of de gegevens uit het rapport bekend zijn bij de provincie en of de conclusies worden onderschreven. WECF stelt onder meer dat de agrarische sector op de kwetsbare gronden in Drenthe te veel – minstens 100 verschillende stoffen – en te gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook willen de partijen weten of GS de door WECF voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren. Denk daarbij onder meer aan een omschakeling naar biologische landbouwmethoden of een landbouw waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet.