Oproep PvdA: Haal Universiteit van het Noorden naar Drenthe

Door Michel Berends op 3 juli 2019

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 3 juli 2019 heeft de PvdA een motie ingediend om te onderzoeken of de ‘Universiteit van het Noorden’ naar Drenthe kan worden gehaald. De Rijksuniversiteit Groningen heeft hiertoe plannen. Met name de HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) lenen zich voor een vestiging. De motie werd met algemene stemmen aangenomen in het Drents Parlement.

Het Coalitieakkoord “Drenthe mooi voor elkaar!” 2019-2023 zet stevig in op het bevorderen van regionale economie en werkgelegenheid. Binding van jongeren aan de provincie is een belangrijk onderwerp, evenals het stimuleren van een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod, in elk geval op het gebied van zorg, techniek en ICT. Ook wordt in het akkoord het regionaal belang genoemd van sterke steden, de HEMA-gemeenten, als verzorgingsplaats. Dat biedt volgens de PvdA mooie aanknopingspunten. Tijdens de bijeenkomst regiovisie Groningen-Assen (RGA) op 23 mei 2019 gaf voorzitter Jouke de Vries  van het College van Bestuur (CvB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) namelijk aan de RuG te willen ontwikkelen naar een ‘Universiteit van het Noorden’. De reeds geïnitieerde opleidingen in Leeuwarden werden toen als voorbeeld gesteld. De heer De Vries benoemde ook mogelijkheden voor dependances in Drenthe, met name in de HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen). Het CvB van de RuG is bereid daarin te investeren en de RGA laat dit leiden tot een Toekomstagenda.

De Statenfractie van de PvdA nam op basis hiervan het initiatief voor een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten nu wordt gevraagd om te anticiperen op het aanbod van de RuG en in gesprek te gaan met betrokken partijen. Dat wil zeggen vertegenwoordigers van RuG, maar ook met vertegenwoordigers van instellingen voor MBO en HBO. Voor het einde van het jaar moeten de resultaten van de gesprekken bekend zijn. Gedeputeerde Cees Bijl nam de motie over en maakt op korte termijn een afspraak met de RuG. Alle partijen stemden in met de motie die daarmee statenbreed werd aangenomen.

 

Lees hier het artikel van RTV Drenthe over de motie die werd voorbereid door ons Commissielid Michel Berends.

Michel Berends

Michel Berends

Mooiste plek in Drenthe? Lofar-gebied nabij Nieuw-Buinen en Exloo, vanwege de moderne radiotelescopen en de vele weidevogels. Word blij van… Mensen met humor en zelfspot. In de politiek beland door? Omdat alles van waarde bevochten moet worden, om te beginnen in eigen kring… Morgen invoeren! Basisinkomen, scheelt een hoop bureaucratie. Mijn favoriete artiest Jiskefet en

Meer over Michel Berends