Door op 11 maart 2015

OV in Drenthe: bereikbaarheid & werk voorop!

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de leefbaarheid

Bereikbaarheid van winkels, medische diensten en andere voorzieningen is belangrijk voor het welzijn en welbevinden van de mensen. De meeste mensen zorgen zelf voor het vervoer naar die voorzieningen, maar niet iedereen beschikt over eigen vervoer. Die mensen moeten reizen met een vorm van openbaar of collectief vervoer. Dat vervoer moet beschikbaar, betrouwbaar, toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn.

 

Koppel alle vormen van collectief vervoer aan elkaar

Het huidige grofmazige net van het OV kan onvoldoende inspelen op de heel diverse vervoersvraag van onze inwoners. Er is een goed en frequent netwerk van hoofdbuslijnen, maar vooral kleine kernen zijn vaak niet of slecht met het gewone OV te bereiken.

Naast het OV zijn er, in de loop der jaren, veel verschillende vormen van collectief vervoer ontstaan. Die vervoeren dagelijks veel mensen op veel verschillende tijdstippen naar vele bestemmingen.

Die vormen van collectief vervoer (zoals leerlingen-, WMO- en buurtbusvervoer) moeten de komende jaren aan elkaar gekoppeld worden en opengesteld worden voor iedereen met een vervoersbehoefte.

In verschillende Drentse gebieden worden koppelingen tussen deze verschillende vormen van collectief vervoer onderzocht, en op sommige plekken zelfs al uitgeprobeerd.

Rol provincie

De provincie kan een rol spelen bij het koppelen van de vervoersstromen in en tussen de verschillende gemeenten. Wij denken daarbij aan een provinciaal coördinatie- en informatieloket en het ontwikkelen van de benodigde ICT. Het inzetten van particulieren bij personenvervoer sluiten wij op voorhand niet uit. Vervoer door particulieren moet natuurlijk wel onder strenge (veiligheids)voorwaarden.

Onze doelen voor het OV

  • zo goed mogelijke bereikbaarheid van steden en kernen, eventueel in combinatie met buurtbus, belbus, enz.
  • adequaat vervoer in de steden
  • goede en snelle (bus)verbindingen tussen de steden
  • duurzame bussen
  • behoud werkgelegenheid huidige OV-personeel
  • eerlijke arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden voor OV-personeel.

Daarnaast is de PvdA warm pleitbezorger van een volwaardige spoorverbinding Emmen-Veendam-Groningen. De PvdA is ook voorstander van de vestiging van een IC-station in Hoogeveen.