Overbelast elektriciteitsnet raakt particuliere eigenaren zonnepanelen

Door Peter Zwiers op 6 mei 2020

In Drenthe wordt steeds meer duurzame energie geproduceerd maar het electriciteitsnetwerk kan dan niet aan. Gevolg: particulieren met zonnepanelen kunnen hun energie niet kwijt aan het net. Een probleem dat al bekend was bij de aansluiting van de zonnepanelen van sportclubs en dorpshuizen. De zonnepanelen van particulieren slaan uit, waardoor ze geen energie meer opwekken; ook niet voor eigen gebruik. De Statenfractie van PvdA Drenthe vindt dit een zeer ongewenste ontwikkeling en heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

De problematiek rondom de netcapaciteit in Drenthe speelt al langere tijd, zo geeft PvdA-Statenlid Peter Zwiers aan. ‘Nieuwe initiatieven rondom grootverbruik kunnen vaak niet worden aangesloten, omdat er geen capaciteit beschikbaar is. We kennen de situatie bij onder andere voetbalvereniging Nieuw Buinen. Inmiddels worden echter ook kleinverbruikers geraakt. Weliswaar geldt voor deze groep een wettelijke aansluitplicht maar onze fractie heeft de laatste tijd signalen ontvangen dat op zonnige dagen hun installatie uitslaat. De oorzaak: de elektriciteit kan door overbelasting van het netwerk niet terug worden geleverd.’ Daarmee kunnen particulieren niet profiteren van hun installatie, zelfs niet voor het deel van hun actuele eigen verbruik. De problematiek is onder andere aan de orde in de Veenkoloniën.

Zwiers: ‘De problematiek wordt bevestigd door lokale installatiebedrijven. Zij geven aan dat het een groeiend probleem is, met name waar grootschalige energie-installaties worden gerealiseerd. De Statenfractie van de PvdA vindt dit een uiterst ongewenste situatie. Particulieren dienen de garantie te hebben dat ze terug kunnen leveren aan het net. Het mag niet zo zijn dat grootschalige initiatieven ten koste gaan van de kleinverbruiker. Dit raakt mensen direct in hun portemonnee.’

De PvdA wil van het College van GS van Drenthe onder meer weten of zij op de hoogte is van de problematiek en een beeld heeft van de omvang. Is er overleg met de minister van EZK en is het College het met de PvdA eens dat particulieren niet de dupe mogen zijn van te grote druk op het elektriciteitsnet?

Lees hier het artikel op RTV Drenthe over deze problematiek.

 

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers