Door Hendrikus Loof op 21 februari 2017

Plannen Binnenstadsfonds krijgen vorm

Net voor de zomer van 2016 stelde onze fractie voor een provinciaal fonds op te richten om de Drentse binnensteden mee te verbeteren. Het College van GS heeft het voortvarend opgepakt: het fonds is klaar en de grote gemeenten kunnen plannen indienen. Binnenkort volgt een voorstel voor het Herstructureringfonds, dat open gaat voor àlle 12 Drentse gemeenten. Een goede zaak vindt de PvdA.

‘Onze fractie is zeer verheugd met de voortvarendheid waarmee deze regeling tot stand is gekomen. De situatie van de Drentse binnensteden vraagt acute aandacht en dat besef wordt breed gedragen.’ Zo opende ons Statenlid zijn bijdrage over het Binnenstadsfonds in de Commissie Omgevingsbeleid. ‘De eerste plannen zijn er ook al. Uit de media vernemen we bijvoorbeeld dat Hoogeveen en Assen druk aan de slag zijn gegaan. De andere gemeenten zullen snel volgen en hebben het overleg met ondernemers, bewoners en eigenaren al in gang gezet. Een goede zaak dus.’ De provincie zal bij de uitvoering van het Binnenstadsfonds een ‘verbindende’ rol spelen, om te voorkomen dat er teveel concurrentie tussen de gemeenten onderling ontstaat. Volgens onze gedeputeerde Cees Bijl is het vooral de bedoeling dat met de 13 miljoen van de provincie er minstens 39 miljoen van marktpartijen en lokale overheden in beweging wordt gebracht: ‘Dat principe van “co-financiering” vinden we heel belangrijk.’

Onze fractie wilde van het College van GS ook nog weten hoe het staat met het aangekondigde Herstructureringsfonds. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra meldde dat bij de Voorjaarsnota 2017 hier meer bekend over wordt gemaakt. Aanvankelijk was het idee dat dit fonds ‘revolverend’ zou worden, met andere woorden: gemeenten zouden het geld om verpauperde panden en gebieden aan te pakken moeten terugbetalen. Daardoor zou de regeling echter onnodig ingewikkeld worden, aldus Stelpstra. Waarschijnlijk krijgt het fonds nu ook de vorm van subsidies. Wordt op korte termijn vervolgd dus.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof