Proces beleidsregels stikstof: de bijdrage van de PvdA

6 november 2019

Woensdag 6 november was er een extra Statenvergadering over het ‘proces beleidsregels stikstof’.  Namens de PvdA was ons Statenlid Jos Schomaker woordvoerder, en het was voor hem zijn ‘maidenspeech’. Een prima verhaal van Jos.

Jos ging in op de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) en over het rapport van het Adviescollege Stikstof met de titel: ‘Niet alles kan’.
Ervaren werd de grote allesomvattende overtuiging en noodzaak om de stikstofuitstoot snel terug te dringen. Daartegenover stond het stilvallen van de vergunningverlening voor bouwactiviteiten En hiermee samenhangend dat belangrijke doelstellingen bijvoorbeeld op woningbouwgebied niet zouden worden gehaald.
Daarnaast was de gevoelde tijdsurgentie tegenstrijdig met de vereiste juridische zorgvuldigheid.
De PvdA-fractie onderschrijft de door de commissie Remkes goed gekozen titel ‘niet alles kan’. ‘We willen veel in dit kleine landje, misschien wel teveel. We zullen, of we willen of niet, naar een andere inrichting van de economie toe moeten. En we moeten op zoek naar herstel van de balans tussen natuur, welvaart, welzijn van mens en dier.’
We kunnen onze sterke economische positie behouden door ons op kwaliteit te onderscheiden, zo gaf Schomaker aan. Door kwalitatieve innovatie te stimuleren waarbij duurzaamheid en een schone, gezonde omgeving van het grootste belang zijn.
Vanzelfsprekend is goed overleg belangrijk op deze koers naar een andere economie. ‘Daarom vinden wij dat GS in de provincie Drenthe adequaat en juist heeft gehandeld door de beleidsmaatregelen in te trekken en terug te verwijzen naar de tekentafel. Men kan zich afvragen of de term opschorten niet voldoende was geweest, maar op een woordenspel met 1.000 opgewonden agrariërs zat ook niemand te wachten. Het voornemen in overleg te treden met belangenorganisaties zoals genoemd in de brief van 14 oktober j.l. kan op onze goedkeuring rekenen.’
De PvdA-fractie wenst het college een vruchtbaar proces toe.