Provinciale Staten uiten zorg over gevangenis Veenhuizen

7 maart 2018

Nog niet eens zo lang geleden heeft de PvdA-Statenfractie zich hard gemaakt voor het behoud van de gevangenis in Veenhuizen. Onder leiding van ons statenlid Ronald Koch werd onder meer een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht, om het Rijk op te roepen de werkgelegenheid in Veenhuizen te behouden. De dreiging van sluiting werd toen afgewend, maar is nu weer terug met het vertrek van de Noorse gevangenen. Het blijft dus nodig om hier bovenop te zitten!

Tijdens de vergadering van de statencommissie FCBE hebben alle partijen aangegeven richting het College van Gedeputeerde Staten dat zij bezorgd zijn over de recente ontwikkelingen in Veenhuizen. Het gaat hier om een goede gevangenis met goed gekwalificeerd personeel. Ook is het behoud van de werkgelegenheid van groot belang voor Veenhuizen; hier hangen veel banen in en om het dorp mee samen. Provinciale Staten hebben zich hiervoor in het verleden meerdere keren hard gemaakt en het ziet ernaar uit dat dit nu opnieuw moet gebeuren.

Aan het College van GS werd gevraagd hoe zij aankijkt tegen de nu ontstane situatie. Gedeputeerde Henk Brink meldde dat de toekomst van de gevangenis in Veenhuizen ook GS na aan het hart gaat. ‘We hebben eind januari uitleg gegeven aan de noordelijke Tweede Kamerleden over het belang van deze gevangenis. Achter de schermen werken we volop samen met de gemeente Noordenveld. Inmiddels hebben we minister Sander Dekker uitgenodigd om naar Veenhuizen te komen en daar gaat hij graag op in. Dat past ook bij de tekst die in het regeerakkoord staat opgenomen en waarin staat dat het Rijk de gebieden buiten de Randstad zal sparen waar het gaat om de werkgelegenheid van rijksdiensten. Daar willen we het Rijk graag aan houden en daar spreken we Tweede Kamerleden op aan.’ Brink gaf richting Provinciale Staten op de hoogte te houden over de ontwikkelingen.

Een goede zaak, aldus ons Statenlid Rudolf Bosch: ‘We moeten hier met zijn allen heel scherp op blijven. De gevangenis is vanouds zeer verbonden met Veenhuizen en er hangt veel mee samen, voor veel mensen. Vanuit de PvdA volgen we dit op de voet en indien nodig komen we weer in actie, voor het behoud van deze belangrijke voorziening.’