Door op 12 maart 2017

Provinciale steun betekent behoud RLS Eelde

Gebouwen hoeven niet heel oud te zijn om toch een bijzondere betekenis te hebben. De voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde is daar een goed voorbeeld van. Het gebouw stond al lange tijd leeg en raakte in verval. Gelukkig kocht de provincie Drenthe het pand, waarna samen met BOEi (gespecialiseerd in herbestemming) het herstel kon beginnen. Dat is nu zo ver gevorderd dat onze gedeputeerde Cees Bijl ‘RLS1957’ onlangs kon heropenen.

De herbestemming is onderdeel van een plan voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. Cees Bijl: ‘Investeren in de RLS1957 heeft tot doel het monumentale complex voor Drenthe te behouden en nieuw leven in te blazen. Hiermee willen we ook een positieve impuls geven aan de werkgelegenheid, leefbaarheid en grond- en vastgoedwaarde.’ De RLS1957 biedt nu ruimte voor bedrijven. Ook het ‘ Living Lab’ heeft hierin een plek. Dit Living Lab werkt onderzoeksvragen van kennisinstellingen, overheden en marktpartijen uit tot uitvoerbare concepten. Daarnaast biedt de RLS1957 ruimte aan cultuur. Van april tot en met mei is de tentoonstelling Noordelijke Architecten door stichting Berlagehuis te zien. Vanaf 30 september 2017 maakt de RLS1957 onderdeel uit van de tentoonstelling Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar De Stijl.

In het gebouw is zo’n € 350.000 aan herbestemmingsgelden geïnvesteerd. Dit geld is gebruikt voor restauratie, renovatie en verduurzaming. Het tweede gebouw staat inmiddels “in de steigers” om te worden aangepakt. Hiervoor is naar schatting zo’n € 300.000 nodig. Het laatste gebouw volgt later en kan mogelijk uit de inkomsten van de andere twee gebouwen worden aangepakt.

Lees het artikel over de opening van RTV Drenthe en het artikel in DvhN.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van de RLS1957 bezoekt de website www.rls1957.nl.