PvdA blijft aanpak N34 kritisch volgen

Door Hendrikus Loof op 5 oktober 2018

In het Drents Parlement werd deze week gesproken over de startnotitie voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, tussen Emmen en Groningen. Onze fractie heeft daarbij erop aangedrongen dat begonnen wordt met de grootste knelpunten, waarvan de rotonde bij Gieten de grootste is. Ook stelden we voor om de kwetsbare natuurgebieden en het gebied rond Schipborg/Zuidlaren buiten de verdubbeling te laten.

Namens de Statenfractie van PvdA Drenthe voerde Hendrikus Loof het woord. Eerder zegde het College van Gedeputeerde Staten al toe dat besluiten over de afzonderlijke delen van de N34 apart worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Een goede zaak vindt de PvdA: ‘Zo houden we grip op het proces en kunnen bijvoorbeeld innovatieve of technologische ontwikkelingen meegewogen worden. We houden op die manier ook grip op de financiën.’ De gedeeltelijke verdubbeling kost maar liefst 90 miljoen euro en mede daarom wil de PvdA dat begonnen wordt met de grootste knelpunten, de rotonde van Gieten voorop. Pas in de allerlaatste fase moet dan besloten worden over trajectdelen in kwetsbare natuurgebieden en het gebied tussen Annen en Zuidlaren. Uit gesprekken die onze fractie voerde met de inwoners verenigd in de Dialooggroep N34 is duidelijk geworden dat hierover grote zorgen bestaan en dat deze groep ook ideeën heeft over alternatieve maatregelen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (die collega Henk Brink verving) gaf aan dat Gieten inderdaad naar voren wordt gehaald in de aanpak. Ook wordt de inbreng van de omwonenden meegenomen in de studiefase die nu van start gaat. GS wilde nog niet zo ver gaan om het traject tussen Schipborg en Zuidlaren af te voeren, maar er zal wel ‘een heel goed verhaal’ moeten liggen om de verdubbeling in de kwetsbare gebieden door te zetten. Voor onze fractie waren dat goede toezeggingen en daarom stemde de PvdA in met de startnotitie.

 

Lees het artikel van DvhN (Hilbrand Polman) over de aanpak van de N34 en de discussie in het Drents Parlement.

[beeld: Pixabay]

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof