PvdA, ChristenUnie en VVD stellen vragen over versnelling gaswinning

Door Rudolf Bosch op 11 juli 2019

Op donderdag 11 juli 2019 verscheen een artikel op RTV Drenthe, getiteld ‘Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald’. Dit artikel is gebaseerd op gezamenlijk onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân op basis van een aantal winningsplannen voor kleine gasvelden in Noord-Nederland. Uit de berichtgeving komt het beeld naar voren dat de winning van aardgas uit de kleine velden in onder andere Drenthe door de NAM en Vermillion wordt versneld. De fracties van PvdA, ChristenUnie en VVD stellen hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

De Drentse politiek is altijd duidelijk geweest: geen extra gaswinning in Drenthe door het verlagen van de gaswinning in Groningen. Door de berichtgeving wordt de onrust onder de inwoners in de winningsgebieden over de mogelijke effecten van versnelde gaswinning uit de kleine gasvelden begrijpelijkerwijs aangezwengeld. Die zorgen komen onder andere voort uit de ondoorzichtige informatievoorziening, maar ook uit de mogelijke schadelijke effecten die bodemdaling heeft op de bebouwde omgeving en de natuur.

De fracties van PvdA, ChristenUnie en VVD willen onder meer van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij het geschetste beeld in de media herkent over een versnelling van de gaswinning en of zij de zorgen hieromtrent van deze partijen deelt. Ook is de vraag of het College zicht heeft op de effecten van de gaswinning op de Drentse ondergrond en of men bereid is om opnieuw in de overleggen met het Ministerie van Economische Zaken met klem erop te wijzen dat vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op de inwoners van de gebieden.

PvdA-Statenlid en woordvoerder Rudolf Bosch: ‘We zijn een progressieve partij; de PvdA wil vooruitkomen en de basis leggen voor een duurzame toekomst, voor de Drenten van nu en morgen. Dat betekent dat we niet willen terugvallen op fossiele brandstoffen en een versnelde winning daarvan. Dat heeft alleen maar negatieve gevolgen, zowel voor de omgeving als het milieu. De PvdA zet juist in op een versnelling van de energietransitie, waarbij energiewinning plaatsvindt met schone en hernieuwbare hulpbronnen. Daarbij letten we uiteraard ook scherp op de betaalbaarheid van deze alternatieven.’

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch