PvdA dient CETA-motie mede in

Door Rudolf Bosch op 14 oktober 2019

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 9 oktober diende de fractie van de Partij voor de Dieren samen met de fracties SP, GroenLinks, Sterk Lokaal, PvdA en FvD een motie in over de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor Drenthe.

Dit najaar wordt het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA tussen de EU en Canada behandeld in de Tweede Kamer. Een consequentie van CETA is dat in gemeenten en provincies met kleine gasvelden het moeilijker zal worden om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren door ontstaan. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om de gevolgen van het CETA-verdrag voor Drenthe onder de aandacht te brengen en om de Tweede en Eerste Kamer op te roepen niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm.

Ons Statenlid Rudolf Bosch verwoordde de steun van de PvdA voor de motie als volgt:

‘Laten we voorop stellen dat de PvdA het belang inziet van goede handelsrelaties met economische grootmachten zoals de VS en Canada; dat is goed voor de Nederlandse werkgelegenheid. Dat staat wat ons betreft buiten kijf, en deze motie roept dan ook niet op om het CETA-verdrag in zijn geheel af te wijzen, sterker: dat is niet eens mogelijk! Waar deze motie toe oproept, is wat ons betreft vooral een wake-up call richting Den Haag om nog eens goed te kijken naar de mogelijk verstrekkende gevolgen van de mogelijkheden die grote buitenlandse investeerders en bedrijven krijgen om via een apart investeringshof overheden aan te klagen als overheidsbeslissingen hun investeringen ondermijnen. PvdA Drenthe dient deze motie mede in, juist omdat dit “claimsysteem” eventuele vergaande beslissingen die lokale en nationale overheden in de toekomst zouden willen nemen, bijvoorbeeld om de gaswinning in de kleine Drentse velden om veiligheidsoverwegingen terug te schroeven of zelfs stil te leggen, kan dwarsbomen.

Wat we willen voorkomen is dat angst voor miljardenclaims door concerns als Vermillion deze maatregelen in de weg zou staan. Wij kiezen er hier expliciet voor om de belangen van onze Drentse burgers – op gebied van veiligheid en het handhaven van milieustandaarden – boven de belangen van grote buitenlandse multinationals en hun investeringen te stellen. Het is met deze insteek dat de PvdA het college van GS wil vragen aan de partijen die in Den Haag moeten beslissen over de verdere ratificatie van het CETA-verdrag, om juist dit onderdeel van het CETA-verdrag nog eens goed tegen het licht te houden, en er in deze vorm dus niet mee akkoord te gaan.’

Een meerderheid van het parlement stemde voor de motie (PvdD, SP, GroenLinks, Sterk Lokaal, PvdA, FvD, PVV, CU (2 voor, 1 onthouding), OpDrenthe), waarmee deze is aangenomen.

Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer-fractie van de PvdA laten weten tegen het verdrag te zullen stemmen.  Lodewijk Asscher op Twitter: ‘In de CETA-tekst die nu voorligt is de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld.’

Lees hier het artikel op de website van de NOS.

 

[Afbeelding van Andrew Martin via Pixabay]

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch