Door op 24 maart 2017

PvdA Drenthe bezorgd over medicijnen in oppervlaktewater

De Statenfractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de toename van medicijnafval in het oppervlaktewater. Nu de Drentse bevolking de komende jaren ouder wordt (en het medicijngebruik groeit) is dit een zorgelijke ontwikkeling. In andere gebieden worden al maatregelen genomen om deze stoffen uit het afvalwater te zuiveren. De PvdA wil van GS weten of dit in Drenthe ook noodzakelijk is.

Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnafval terecht in rivieren, kanalen, beken en sloten. Met de toenemende vergrijzing en stijgende zorgvraag zal die hoeveelheid de komende jaren alleen maar groeien. Ook via de (intensieve) veehouderij komen medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Het Waterschap Vechtstromen onderzoekt momenteel, met Duitse partners, of de Nederlandse rioolwaterzuiveringinstallaties hierop moeten worden aangepast. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is men hier al mee begonnen: actieve filterkoolinstallaties halen de medicijnen voor het grootste deel uit het water. Niet goedkoop, maar het maakt het oppervlaktewater wel schoner en veiliger.

De PvdA Statenfractie wil van GS weten of de zorg over de toenemende hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater wordt gedeeld. Zijn er gegevens beschikbaar over de situatie in Drenthe en zo nee: kunnen er metingen worden verricht? En wanneer onverhoopt de normen worden overschreden, is het college dan bereid om, in samenwerking met de waterschappen, maatregelen te nemen?

In november 2016 stelde de PvdA Statenfractie (samen met de fracties van D66, GroenLinks en SP) al vragen aan GS over wat er in Drenthe aan de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat gebeuren in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Drenthe krijgt hiervoor 8 miljoen euro van het Rijk.

 

Lees hier het artikel op RTV Drenthe en het artikel dat Arnoud Bodde schreef voor Dagblad van het Noorden.