PvdA Drenthe bezorgd over verdroging Fochteloërveen

4 maart 2019

Het Dagblad van het Noorden berichtte op 27 februari 2019 over mogelijke ingrijpende gevolgen van de verdroging van het Fochteloërveen. Het regenwater lekt weg door de damwanden en daardoor verdroogt het hoogveen. Dat leidt onder meer tot een verhoogde CO2-uitstoot. De Statenfractie van PvdA Drenthe stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

De PvdA maakt zich zorgen over de situatie en wil van het College weten of zij bekend is met de verdrogingsproblemen (en de oorzaken hiervan) in het Fochteloërveen. Schat het College deze problemen net zo ernstig in, als in het artikel is gesteld? De PvdA wil graag weten of de CO2-uitstoot bij totale verdroging van het Fochteloërveen gelijk gesteld kan worden aan ‘de jaarlijkse uitstoot van een flinke kolencentrale’. Volgens de partij is verder de vraag wie de eerstverantwoordelijke is voor het onderhoud van de bijna 80 km damwand en kade in het gebied en of dit adequaat is uitgevoerd. Tenslotte vraagt de PvdA aan het College of er ook een rol is weggelegd voor de provincie Drenthe in de oplossing van de problemen.

[beeld: provincie Drenthe]