1 oktober 2014

PvdA Drenthe blij met subsidie voor Drentse initiatieven

De Statenfractie van de PvdA is blij dat 22 Drentse initiatieven subsidie ontvangen vanuit de pot Vitaal Platteland. Maaike Bakker (PvdA-woordvoerder op dit onderwerp) vindt het positief dat er wederom zoveel aanvragen vanuit de Drentse samenleving zijn gekomen. Het is mooi dat er zoveel energie onder de Drenten te vinden is. Een kracht die, wat de PvdA betreft, nog verder beloond moet worden.

In totaal wordt dit keer € 350.000 subsidie gegeven. De projecten zijn erg divers en liggen verspreid door heel Drenthe. De PvdA in Drenthe heeft zich er altijd sterk voor gemaakt dat het geld uit Vitaal Platteland ten goede zou komen aan lokale initiatieven. Dat dat nu ook echt gebeurt stemt ons tevreden. Ondertussen krijgen de initiatieven uit de eerste subsidieronde al vorm. Dat bleek onder andere uit een presentatie van Wijkeconomie De Monden, die vorige week haar activiteiten aan de Statenfractie van de PvdA presenteerde.

De PvdA wil graag dat de provincie Drenthe dit soort initiatieven blijft ondersteunen. Wel willen wij nog eens goed kijken naar de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt. Het geld uit Vitaal Platteland moet, volgens de PvdA, zo breed mogelijk toegankelijk zijn. Bij de evaluatie zal hier nog eens kritisch naar worden gekeken.