PvdA Drenthe: “Hoe kijkt Gedeputeerde Staten aan tegen draagvlak windmolens?”