PvdA Drenthe: kosten evenementenvervoer niet neerleggen bij ‘noodzakelijk’ openbaar vervoer

Door Hendrikus Loof op 5 december 2018

In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid ging het deze 5de december over de tarieven voor het openbaar vervoer in 2019. Deze gaan omhoog door de stijging van het BTW-tarief. Een landelijk besluit waar provinciaal niets aan te doen is. Anders ligt dat voor de prijs van het ‘evenementenkaartje’: de PvdA vroeg het College van GS waarom dit kaartje niet verhoogd wordt. Drukt dat daarmee niet extra op de wél noodzakelijke vormen van openbaar vervoer?

Voor de komende jaren ziet het financiële resultaat van het OV-bureau er goed uit, zo constateerde onze fractie. Een eerder verwacht negatief resultaat van 5,4 miljoen in 2022 is omgebogen in een verwacht positief resultaat van 1,2 miljoen euro. Minder blij en tevreden was de PvdA Drenthe over de voorgestelde tariefverhogingen in 2019 en dan met name die ten gevolge van de aanstaande BTW-verhoging. Het Kennisinstituut voor Milieubeleid heeft becijferd dat de BTW-verhoging mogelijk tot gevolg kan hebben dat daardoor naar verwachting het aantal gereisde kilometers met de trein afneemt met 1,3 procent. Voor de bus is dat 1 procent. Ons Statenlid Hendrikus Loof: ‘Het zijn wellicht minimale aantallen en de verwerking van de BTW-tarieven gaat eerder om dubbeltjes dan om euro’s maar het is wat ons betreft, juist nu we iedereen uit de auto proberen te krijgen, een heel slecht signaal. Dit is echter een gelopen race, de acties in de Tweede Kamer hebben het kabinet niet op andere gedachten kunnen brengen. De reactie van het Consumentenplatform van het OV-bureau laat aan duidelijkheid niets te wensen over: verwerk de BTW-verhoging in één keer in de tarieven voor 2019. Wij volgen hun argumentatie en nemen deze over dus stemmen wij – zij het schoorvoetend – daarmee in.’

Resteerde onze fractie nog één vraag: ‘In het tarievenoverzicht zien wij dat nagenoeg alle kaarttypes in prijs worden verhoogd. Het evenementenkaartje wordt echter niet verhoogd. De gedachte daarachter zal ongetwijfeld sympathiek zijn maar ons inziens is dit voornamelijk niet-noodzakelijk openbaar vervoer. Het is eerder een publieksservice, een stukje dienstverlening. Door dit kaartje niet te verhogen drukt de BTW-verhoging alleen maar zwaarder op de wèl noodzakelijke vormen van openbaar vervoer. Dit geven wij de gedeputeerde mee als bespreekpunt met het OV-bureau.’

Gedeputeerde Henk Brink gaf in een reactie aan dit laatste punt mee te nemen naar het bestuur van het OV-bureau. Mogelijk dat daarna alsnog wordt besloten om ook het evenementenkaartje in prijs te verhogen.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof