PvdA Drenthe: leg daken van bedrijven vol met zonnepanelen

Door Peter Zwiers op 22 april 2018

In Assen in het aantal huishoudens met zonnepanelen in korte tijd verdubbeld. Tegelijkertijd leidt de aanleg van zonneparken tot problemen op het elektriciteitsnet in Noord-Drenthe. Een oplossing kan volgens de PvdA-Statenfractie zijn om opwekking en gebruik letterlijk veel dichter bij elkaar te brengen. Om te beginnen bij de (veelal platte) daken van bedrijven: deze kunnen vol gelegd worden met zonnepanelen. De PvdA stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

De PvdA in Drenthe is er altijd voorstander van geweest dat de Drent eigenaar en producent is van eigen energie. De PvdA beperkt het liefst de macht van de grote energiereuzen en de projectontwikkelaars die alleen gaan voor de euro’s. Duurzame energie biedt kansen om de positie van Drentse huishoudens te versterken, juist ook voor huishoudens met een kleine beurs. En doordat opwekking en gebruik dicht bij elkaar liggen (in de woning) wordt het Drentse elektriciteitsnet ook niet overmatig belast. Deze koppeling kan ook interessant zijn voor de bedrijven in Drenthe. De PvdA wil dat de provincie hier werk van maakt. Op dit moment is sprake van een perverse belastingsystematiek, waarbij grootverbruikers bijna geen energiebelasting betalen. Daardoor is (nog) niet lonend om daken van bedrijven vol te leggen met zonnepanelen, ondanks dat hier een breed draagvlak voor bestaat.

Met vragen aan het College van Gedeputeerde Staten wil de partij duidelijk krijgen of de voorspoedige ontwikkeling in Assen (een sterke groei van het aantal zonnepanelen op woningen) ook naar andere gemeenten kan worden gekopieerd. Daarnaast wil de PvdA weten of het college ook vindt dat het opwekken van zonne-energie op bedrijfsdaken een landelijke prioriteit zou moeten worden. Verder moet de lage energiebelasting van bedrijven onder de aandacht wordt gebracht bij het Rijk.

[beeld: Pixabay]

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers