Door op 30 november 2016

PvdA Drenthe over GAE: voorkeur voor investeren, nu op zoek naar draagvlak en dekking

In de Statencommissie FCBE is vandaag opnieuw gesproken over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). Ons Statenlid Ronald Koch gaf eerder een aantal belangrijke aandachtspunten aan, waar nader zicht op moet komen. Op deze punten tekenen zich nu positieve ontwikkelingen af. Reden voor de fractie om het College van GS te steunen in het voorstel om ‘investeren’ tot voorkeursscenario te benoemen. De komende tijd moet goed worden benut om een zo breed mogelijk noordelijk draagvlak voor GAE te realiseren en om de financiële dekking rond te krijgen.

Eind oktober gaf onze Statenfractie aan het investeringsscenario: ‘Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland’ de voorkeur te geven. Daarbij noemde Ronald Koch wel een aantal aandachtspunten, waar meer duidelijkheid over gewenst is. De kern daarvan: in het noorden moet een zo breed mogelijk draagvlak zijn, zowel bij de overheden als het bedrijfsleven, om fors te investeren in GAE. Zo is van belang om te verkennen of de provincie Friesland wil bijdragen, evenals de noordelijke gemeenten via de veiligheidsregio’s. Het gaat de PvdA Drenthe dan met name om de kosten voor beveiliging en luchtvaartveiligheid: het is acceptabel dat de overheid – in brede zin – deze voor haar rekening neemt. Het dekken van exploitatietekorten door de overheid is dan echter volgens de Statenfractie niet meer aan de orde. Voor de andere kosten van GAE moeten bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Verder heeft Ronald Koch – om beter te kunnen sturen als overheidsaandeelhouders – gepleit voor een splitsing van GAE in een ontwikkelings- en een exploitatiemaatschappij. Voorgaande is in lijn met het verkiezingsprogramma van de PvdA Drenthe, waarin wordt gesteld dat de PvdA de ontwikkeling van GAE tot internationale aan- en afvoerlijn steunt. Als streven is daarbij aangegeven dat GAE uiteindelijk op eigen benen kan staan, ook qua organisatievorm.

Op het essentiële punt van een breed noordelijk draagvlak ziet de PvdA positieve ontwikkelingen en de fractie blijft dan ook bij haar standpunt. Onze fractie heeft er begrip voor dat de aandeelhouders meer tijd nodig hebben om dat draagvlak en de financiële dekking nader vorm te geven. In het voorjaar van 2017 moet hier meer helderheid over komen. En als dat brede draagvlak er is en de dekking van de kosten is geregeld, zo gaf Ronald Koch aan, is het zaak om het investeringsscenario zo snel mogelijk uit te rollen – mede omdat de opening van Lelystad Airport een jaar is uitgesteld: ‘Zo kan Groningen Airport Eelde de tijd voor de opening van Lelystad Airport optimaal benutten om de concurrentiekracht van de luchthaven te vergroten.’ Ook kan deze tijd benut worden om GAE meer te verbinden met de toeristische kansen van Noord-Nederland. Oftewel: hoe zorgen we voor meer inkomend toerisme, juist via Eelde? ‘Het Overijsselse dorp Giethoorn is bijvoorbeeld erg populair bij Aziatische toeristen, met name Chinezen. Kunnen we die Chinezen niet via Eelde laten reizen? En dan ook in samenwerking met Marketing Drenthe mooie arrangementen voorschotelen met bezoeken aan bijvoorbeeld het Drents Museum, de Koloniën van Weldadigheid en Wildlands?’ Creativiteit is dus gewenst; hier ligt een belangrijke taak voor de luchthavendirectie.

Op 14 december 2016 vindt de besluitvorming in Provinciale Staten van Drenthe plaats over de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Lees hier de volledige bijdrage van Ronald Koch:  fcbe-30_11_2016-toekomst-gae-def

Hier het artikel dat RTV Drenthe over het debat publiceerde.