Door Hendrikus Loof op 14 januari 2016

PvdA Drenthe over verkenning windenergie: ‘Haal scherpe randen van dossier af’

De commissie Omgevingsbeleid van 13 januari besprak de verkenning naar het windpark De Drentse Monden Oostermoer. De PvdA-fractie gaf aan: we kunnen niet buiten windmolens, maar laat de inwoners van het gebied er maximaal van profiteren. Haal de scherpe randen van dit dossier af, anders komen we niet vooruit.

Klik hier

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Krijgt energie van: Mensen waarmee het prettig (samen-) werken is en van wat rock ‘n’ roll op z’n tijd. Grootste ergernis: Onrecht, gesjoemel en gegraai. In de politiek door: Hardnekkig gevoel om iets aan onrecht, gesjoemel en gegraai te doen. Morgen invoeren: Een energieneutrale provincie Drenthe. Drenthe is voor mij: Veel meer dan turf, jenever

Meer over Hendrikus Loof