Door Peter Zwiers op 19 september 2014

PvdA Drenthe pleit voor aanleg zonne-akkers op ongebruikte sportvelden

De Statenfractie van de PvdA Drenthe heeft tijdens de commissievergadering voorgesteld om zonne-akkers aan te leggen op ongebruikte sportvelden. De PvdA’ers willen deze velden gebruiken voor duurzame energie. Dit kan ertoe leiden dat de energielasten van de sportverenigingen omlaag gaan en ook omwonenden mee kunnen profiteren. De PvdA ziet hierin een mooie mogelijkheid om duurzaamheid en leefbaarheid te combineren.

Hoge energielasten 

De fractie ziet steeds vaker dat velden worden afgestoten en braak komen te liggen. Dit ontstaat vaak door bezuinigingen van de gemeente en een teruglopend ledenaantal. Bij de sociaal-democraten zijn meerdere verenigingen bekend die kampen met hoge energielasten. De zonne-akkers zou een van de mogelijkheden kunnen zijn om deze lasten naar beneden te brengen.

Het college heeft aangegeven de suggestie mee te nemen naar de Drentse Energie Organisatie (DEO). Vooral de financiële haalbaarheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Statenlid Peter Zwiers wil binnenkort met sportverenigingen om tafel die kampen met hoge energielasten. De eerste verenigingen hebben al aangegeven interesse te hebben om de mogelijkheden te verkennen. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich melden bij Peter Zwiers: peter_zwiers@kpnmail.nl.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Krijgt energie van: Mensen met plannen en ideeën Grootste ergernis: Als zaken te lang duren of niet van de grond komen. In de politiek door: Actieve PvdA’ers, die het verschil wisten te maken. Dat wil ik ook! Morgen invoeren: Fonds voor lokale energieinitiatieven. Drenthe is voor mij: Een prachtige provincie met een mooie cultuur: nuchter,

Meer over Peter Zwiers