10 juni 2016

PvdA Drenthe steunt bijenbermen

D66-statenlid Jordy Tuin verwoordde het kernachtig bij de statenvergadering van 8 juni: zonder bijen geen bestuiving, geen planten en uiteindelijk geen leven. Wat kan de provincie zelf extra doen om de bijensterfte tegen te gaan? Bermen van vaarwegen inzaaien is een van de mogelijkheden. Een motie hierover werd ingediend door D66, GroenLinks, 50plus, SP en PvdA en kreeg brede steun in het Drents Parlement.

De massale bijensterfte is een ecologisch probleem van de eerste orde. Een omvangrijke bijenpopulatie is onmisbaar voor de biodiversiteit en de voedselproductie- en veiligheid, en daarmee voor onze natuur en de tuin- en landbouwsector. Alle betrokken partijen moeten meedoen om de sterfte terug te dringen; ook de provincie kan daarin een rol spelen. De provincie Drenthe maakt al jaren werk van ‘bijenvriendelijk bermbeheer’ langs de provinciale vaarwegen, maar kan meer doen. De vaarwegbermen kunnen ingezaaid worden met bijenvriendelijk bloemzaad, om daarmee ‘bijeenbermen’ te creëren.

Een motie die GS opdraagt om deze bijenbermen te gaan realiseren – en daarbij af te stemmen met de waterschappen voor gecoördineerde actie – kreeg de steun van alle partijen in het Drents Parlement. Gedeputeerde Henk Brink gaf aan dat het college de motie overneemt en gaat uitvoeren; de maatregel past prima in het provinciaal beheerbeleid.

Lees hier de motie 1465542862964PS-08-06-2016-Motie-M-2016-16-Bijenbermen-provinciale-vaarwegen-AANGENOMEN.pdf_gedeeld.