Door op 1 juni 2017

PvdA Drenthe steunt investeren in Groningen Airport Eelde

In het Drents Parlement werd gisteren gesproken over wel of niet investeren in Groningen Airport Eelde. Onze fractie stemde in met het voorstel van het College van GS. Ons Statenlid Ronald Koch: ‘Al met al constateren wij dat er sprake is van een breed publiek en privaat draagvlak en daarmee kiezen wij nu ook definitief voor het investeringsscenario.’

 Ronald Koch begon zijn betoog met dankzegging aan alle betrokkenen voor het vele werk dat met name in de afgelopen maanden is verricht, in het bijzonder aan gedeputeerde Cees Bijl die ook voorzitter is van de Aandeelhouderscommissie: ‘Het zijn inderdaad vele bordjes die hij in de lucht moet houden.’ Eind 2016 heeft de PvdA-fractie haar voorkeur uitgesproken voor het investeringsscenario. ‘Een belangrijke overweging hierbij is voor ons het feit dat de luchthaven voor een flink stuk werkgelegenheid zorgt.’ Daarbij moet er sprake zijn van een zo breed mogelijk draagvlak, zowel publiek als privaat, om fors te investeren in de luchthaven.

Door als aandeelhouders de kosten van beveiliging en luchtvaartveiligheid van € 30 miljoen te financieren, kan de luchthaven (eindelijk) op een gelijk ‘speelveld’ gaan concurreren met andere (regionale) Europese luchthavens: ’Deze constatering is voor onze fractie van essentieel belang omdat vanwege de concurrerende tarieven luchtvaartmaatschappijen naar verwachting meer bestemmingen en vluchten vanaf Eelde zullen gaan aanbieden, dus meer passagiers, dus nog meer bestemmingen en vluchten et cetera. Daarmee wordt het ontzettend lastige kip-ei probleem doorbroken.’

Maar het gaat natuurljk om een totale investeringsbijdrage van € 46 miljoen, hoe zit het met die extra € 16 miljoen? De PvdA vindt het belangrijk dat een substantieel deel daarvan komt vanuit het bedrijfsleven. Voorstellen vanuit het bedrijfsleven liggen inmiddels op tafel: ‘Deze tellen op tot een bijdrage van € 8,6 miljoen. Hierbij wordt aangegeven dat het om een conservatieve schatting gaat. Zo is geen rekening gehouden met een bijdrage van ondernemers op basis van inkomend toerisme. Juist daar zien wij kansen! Kijk wat het Noorden heeft te bieden: de Wadden, de Koloniën van Weldadigheid, mooie steden, musea, recreatiemogelijkheden per fiets, Leeuwarden is volgend jaar de culturele hoofdstuk van Europa, et cetera.’ De PvdA pleit er dus nadrukkelijk voor om ook naar de vluchten met bestemming Eelde (en Noord-Nederland) te kijken. De PvdA is blij met de waarschijnlijke bijdrage van € 2,5 miljoen vanuit de Regio Groningen-Assen.

‘Al met al constateren wij dat er sprake is van een breed publiek en privaat draagvlak en daarmee kiezen wij nu ook definitief voor het investeringsscenario.’ De fractie wil graag actief geïnformeerd blijven over toekomstige ontwikkelingen die de luchthaven kunnen raken, zoals de effecten van het open gaan van Lelystad Airport in 2019 voor groot commercieel vervoer en het mogelijk moeten gaan bijdragen in de kosten van de luchtverkeersleiding.

Ronald Koch hoopt dat ook de andere aandeelhouders snel een besluit nemen: ‘Dit dossier verdient nu snel duidelijkheid, daar hebben ook de werknemers van Groningen Airport Eelde recht op.’