Door Rudolf Bosch op 6 oktober 2017

PvdA Drenthe: vervang verouderde machines VMBO’s

In het techniekonderwijs op Drentse en Groningse VMBO’s worden sterk verouderde machines gebruikt. Scholieren van deze opleidingen moeten hun vak leren op machines die soms meer dan veertig jaar oud zijn. Modernisering is hard nodig, om leerlingen goed op te kunnen leiden. De Statenfractie van PvdA Drenthe wil weten wat het College van Gedeputeerde Staten hieraan gaat doen.

Uit een artikel in het Dagblad van het Noorden (21 september 2017) blijkt dat veel opleidingen kampen met verouderde en bovendien defecte machines, wat het onderwijs natuurlijk niet ten goede komt. Volgens de VMBO’s is modernisering van de machines hard nodig. Alleen zo kunnen voldoende en goed opgeleide vakkrachten worden opgeleid, die bijvoorbeeld kennis hebben van de installaties voor verduurzaming (zonnepanelen, warmtepompen). Vanuit het Drentse bedrijfsleven is hier veel vraag naar. De financiële middelen die de scholen van het ministerie van OC&W ontvangen voor investeringen in het machinepark, zijn echter ontoereikend voor deze modernisering. Door het dalen van leerlingenaantallen als gevolg van krimp worden de investeringen per leerling bovendien steeds hoger. Hierdoor dreigt een aantal techniekopleidingen in Drenthe de komende jaren te verdwijnen.

In het collegeprogramma wordt het belang van verduurzaming en innovatie onderstreept. Daarnaast is goed en modern techniekonderwijs essentieel voor de kansen van toekomstige generaties op de (Drentse) arbeidsmarkt. Daarom wil de PvdA-Statenfractie weten of het College van GS op de hoogte is van deze problematiek en of zij het belang onderschrijft van de noodzakelijke modernisering. Zo ja, is het College dan bereid om – in overleg met de scholen – de scholen te ondersteunen, zodat het techniekonderwijs in Drenthe toekomstbestendig en aantrekkelijker gemaakt kan worden?

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch