Door op 30 november 2016

PvdA Drenthe vierkant achter ‘Vierkant voor Werk’

Vandaag heeft het Drents Parlement gesproken over de bedrijvenregeling ‘Vierkant voor Werk’. Met deze regeling stimuleert de provincie Drenthe de werkgelegenheid in het gebied tussen de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. 5,5 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken door de provincie. De PvdA-Statenfractie is enthousiast: Zuidoost Drenthe wordt hiermee vooruitgeholpen.

In haar verkiezingsprogramma heeft PvdA Drenthe veel nadruk gelegd op werkgelegenheid en het creëren van banen. De werkloosheid in onze provincie is relatief hoog. Dat geldt ook voor het gebied Zuidoost Drenthe. De PvdA juicht daarom toe dat de vier gemeenten (Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg), de provincie en ministerie van Economische Zaken nauw samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Het gezamenlijk doel: het versterken van de economische structuur. Hier wordt gezamenlijk 15 miljoen euro in geïnvesteerd, waar de provincie Drenthe dus ook een stevige bijdrage aan levert. ‘Samen komen we verder dan alleen, dat moet de regio nu laten zien’, zo gaf PvdA-Statenlid Rudolf Bosch aan bij de behandeling van de bedrijvenregeling ‘Vierkant voor Werk’ in de Statencommissie FCBE.

Met de regeling worden concrete stappen gezet om vele honderden werkzoekenden in Zuidoost Drenthe perspectief op werk te bieden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is nog wel de aansluiting met het onderwijs. ‘Die mogen we niet uit het oog verliezen. De betrokkenheid van de provincie moet breder zijn dan alleen het aantrekken van bedrijven.’, aldus Bosch.

Lees hier de bijdrage van Rudolf Bosch: bijdrage-rudolf-bosch-fcbe-20161130-vierkant-voor-werk.