Door Ralph du Long op 24 mei 2017

PvdA Drenthe wil Drentse ambassade in Duitsland

Vanmiddag vond in het Drents Parlement de viering van de Dag van Europa plaats. Ralph du Long, PvdA-Statenlid en voorzitter van de internationale werkgroep van de Drentse Staten, greep die gelegenheid aan om te pleiten voor de vestiging van een Drentse ambassade in Duitsland. ‘Duitsland is voor Drenthe en de Drenten van groot belang. Daar past een goede vertegenwoordiging bij.’

Bij de afsluiting van de Drentse Dag van Europa constateerde dagvoorzitter Du Long dat de lobby van de provincie Drenthe zich vooral richt op Brussel en Den Haag: ‘Of zoals onze Commissaris van de Koning Jozias van Aartsen terecht benadrukt: het Binnenhof. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Veel van wat we als provincie doen, al of niet in samenwerking met Groningen, Friesland en Overijssel is gericht op de Europese fondsen en op Europese wet- en regelgeving.  Dat geldt ook voor de landelijke politiek.’ Tegelijkertijd zet Drenthe al jarenlang stevig in op de samenwerking met Duitse deelstaten langs de grens; eerst met Niedersachsen en ook met Nordrhein Westfalen.

Du Long: ‘We krijgen deze zomer een Duitsland-agenda, we proberen Drenten over de grens aan het werk te krijgen en Duitsland is onze grootste handelspartner. Toch hebben we geen Huis van de Provinciën in een stad als Hannover.’ In september presenteert Drenthe zich vier dagen lang met een Drentse ambassade aan het Binnenhof. Een prima idee, aldus Du Long. ‘Maar ik zou nog veel liever een Drentse ambassade in Niedersachsen willen zien: het liefst permanent, maar tijdelijk mag ook. En eigenlijk is het bijzonder dat die er niet al lang is. Wat mij betreft streven we ernaar die zo snel mogelijk te vestigen: een Drentse ambassade in Duitsland.’

 

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long