Door op 30 mei 2015

PvdA Drenthe wil meer aandacht voor werkgelegenheid in het Noorden

De werkgelegenheid in het Noorden staat al geruime tijd onder druk. Denk aan de voorgenomen sluiting van Philips in Emmen en reorganisaties bij de Belastingdienst en de Noordelijke Rechtbank. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar riep dinsdag alle Statenfracties op om hun fracties in Den Haag aan te sporen om de werkgelegenheid in het Noorden hoger op de Haagse agenda te krijgen.

Kamervragen
De PvdA Statenleden in Drenthe zijn dan ook blij met de vragen die de Tweede Kamerfractie afgelopen week heeft gesteld over de gevolgen van de reorganisatie bij de Belastingdienst voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland. Door die reorganisatie komen landelijk 5000 banen op de tocht te staan. De meeste daarvan in het Noorden en vaak gaat het om uitvoerende functies. De Kamerleden verwezen naar eerdere moties van de PvdA waarin erop aangedrongen is om het banenverlies als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties van de overheid in het Noorden zoveel mogelijk te voorkomen.

Belastingdienst in het Noorden
De PvdA Drenthe zou het toejuichen wanneer de gereorganiseerde digitaal werkende Belastingdienst straks in het Noorden wordt gevestigd. Ook wat betreft de reorganisatie van de Noordelijke Rechtbank wil de PvdA Drenthe dat door de betrokken bewindspersonen alles wordt gedaan om banenverlies te voorkomen.