Door Hendrikus Loof op 6 september 2016

PvdA Drenthe wil uitleg over stilte rond windparken

Het Dagblad van het Noorden liet op maandag 5 september weten dat het provinciebestuur van Drenthe geen contact meer heeft met de minister van EZ over de windparken op Drents grondgebied. Dit bericht verrast en verontrust de Statenfractie van de PvdA, mede gezien de grote maatschappelijke onrust in het gebied over de plaatsing van windmolens. Een bestuurlijke ‘stilte’ is onacceptabel. De PvdA stelt hier woensdag 7 september vragen over bij de rondvraag van de Statencommissie OGB.

In het DvhN-artikel laat gedeputeerde Stelpstra weten dat afspraken worden afgezegd en dat informatie over onderzoek naar de effecten van de plaatsing van windturbines op Lofar uitblijft. Het is ‘oorverdovend stil’. De PvdA wil van het College van GS weten op welke wijze er dan wél contact is met het Ministerie van Economische Zaken. Ook is de fractie benieuwd welke redenen gegeven worden voor het niet nakomen van afspraken en het uitblijven van informatie over de voortgang van het besluitvormingsproces.

De gedeputeerde geeft ook aan dat er zorgen zijn over het komende besluit van Minister Kamp: waarop is die zorg gebaseerd? En waarop rust de verwachting dat de minister geen rekening zal houden met de kritische opmerkingen en bezwaren van Gedeputeerde en Provinciale Staten op het concept-ontwerpplan windpark De Drentse Monden-Oostermoer?

Volgens de PvdA-Statenfractie mag het hier niet bij blijven: de minister moet worden aangesproken. De plaatsing van windmolens roept veel onrust en verzet op in de dorpsgemeenschappen in het gebied; een dergelijke manier van handelen door de Rijksoverheid is dan niet acceptabel. De PvdA stelt voor dat Gedeputeerde en Provinciale Staten hier samen een krachtig signaal over afgeven.

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof