Door op 6 maart 2015

PvdA Drenthe wil ´Zon voor Asbest´ ook voor MKB en particulieren

De Drentse PvdA Statenfractie wil de regeling ‘Zon voor Asbest’ uitbreiden. Nu komen alleen asbestdaken op (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen in aanmerking voor deze subsidie. De regeling, een initiatief van de provincie, LTO-noord en de Agenda voor de Veenkoloniën, financiert het vervangen van de asbestplaten en het plaatsen van zonnepanelen. De PvdA vindt dat de regeling ook voor particulieren en MKB moet gaan gelden.

Dubbelslag: duurzaam en veilig

Uit informatie van de PvdA blijkt dat er met regelmaat verzoeken komen van zowel particulieren als MKB om van de subsidie gebruik te maken. Dat deze belanghebbenden op dit moment geen gebruik kunnen maken van de regeling, ziet de PvdA als een gemiste kans, aangezien er is afgesproken dat in 2024 alle asbest van de daken verdwenen is. Dat is een goede reden om de komende jaren te stimuleren dat asbestdaken ook daadwerkelijk gesaneerd worden. Het vervangen van asbest door daken met zonnepanelen is bovendien een dubbelslag. Statenlid Peter Zwiers pleit dan ook voor een extra regeling voor particulieren en MKB naast de huidige regeling en roept de provincie Drenthe op om hierin het voortouw te nemen.