Door op 24 juni 2015

PvdA en GroenLinks stellen vragen over Participatiewet

PvdA Drenthe en GroenLinks hebben samen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het creëren van arbeidsplaatsen bij de Provincie Drenthe in het kader van de sinds 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet.

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen met een beperking een plek vinden binnen het reguliere  bedrijfsleven. De PvdA en GroenLinks hechten grote waarde aan de visie om mensen met beperkingen meer kansen te bieden in het reguliere bedrijfsleven. Overheden hebben zich verplicht om in totaal 25.000 extra banen te creëren. De PvdA en GroenLinks hebben onder andere vragen gesteld over de voortgang bij het scheppen van beschermde werkplekken bij de Provincie.

Klik hier om de volledige schriftelijke vragen te lezen.