Door op 15 juli 2017

PvdA en GroenLinks voorstander van edelherten in Drenthe

De Drentse Statenfracties van PvdA en GroenLinks zijn een warm voorstander van de komst van edelherten naar het Drents-Friese Wold. Zij denken dat dit goed is voor de vrijetijdseconomie van Drenthe; een sector die zeer belangrijk is voor de werkgelegenheid. Bovendien – zo blijkt uit onderzoek – is de komst van edelherten goed voor het ecosysteem en het ontstaan van een natuurlijk boslandschap. Dit wordt echter tegengehouden door een groep ondernemers. De fracties stellen hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Ons Statenlid Maaike Bakker licht toe: ‘In 2014 hebben we ons als Staten uitgesproken voor de komst van edelherten naar Drenthe, mits de zogenaamde Soorten Effect Rapportage (SER) positief zou uitvallen. In dit onderzoek zijn de effecten van de komst van de dieren uitgebreid onderzocht. De uitkomst was positief: de edelherten zijn van toegevoegde waarde voor het Nationaal Park het Drents-Friese Wold en daarmee voor Drenthe. Nu schijnt de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek (met daarin provincie Drenthe en Friesland, vier gemeenten, Recron, recreatieschap, gebiedseigenaren en LTO) het niet eens te kunnen worden over de maatregelen om de lasten voor de landbouw te beperken. De Stuurgroep heeft daarom besloten dat er geen edelherten komen in het Drents-Friese Wold.’

PvdA en GroenLinks vinden dit – op zijn zachtst gezegd – merkwaardig, aldus Bakker. ‘Provinciale Staten hebben zich uitgesproken voor de komst van edelherten naar Drenthe als de SER zou uitwijzen, dat er meer voor- dan nadelen aan kleven. Dat is het geval: de meeste mensen zijn voor de komst van edelherten naar Drenthe, het is goed voor de economie en de natuur en de nadelen zijn beheersbaar.’ Er moeten uiteraard maatregelen getroffen worden om de nadelen te beperken. Voor de verkeersveiligheid komen op sommige plaatsen hekken en boeren moeten gecompenseerd worden voor de geleden landbouwschade.

Het kan in de ogen van beide partijen niet zo zijn dat een beperkte groep ondernemers een ontwikkeling tegenhoudt die goed is voor Drenthe. Maaike Bakker: ‘Daarom hebben wij het College van Gedeputeerde Staten gevraagd wat die gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de Stuurgroep tóch haar medewerking gaat verlenen aan de komst van edelherten naar Drenthe.’