PvdA enthousiast over Drentse Duitsland Agenda

Door Ralph du Long op 3 december 2017

Het was een van de eerste vragen die aan onze gedeputeerde Cees Bijl werd gesteld: ontwikkel een Drentse Duitsland Agenda. Om daarmee te kijken hoe de barrière van de grens kan worden geslecht. Concreet: hoe kan werken, ondernemen en leren aan beide zijden van de grens makkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt? ‘We moeten van twee halve cirkels één grote cirkel maken.’

De Drentse Duitsland Agenda werd in de Statencommissie FCBE behandeld en ons Statenlid Ralph du Long voerde namens de PvdA het woord. Ralph is ook voorzitter van de provinciale werkgroep DrEUn, het Drents Europa Netwerk. Volgens de PvdA is de agenda een prima document om de komende jaren de internationale ambities van Drenthe een stap verder te brengen. ‘In de statenwerkgroep DrEUn hebben we het concept van de agenda een aantal keren besproken, samen met de betrokken gedeputeerden. Dat hebben we als bijzonder prettig ervaren. De opmerkingen die we hebben aangereikt zijn goed verwerkt.’

De agenda omvat alle aspecten die met Duitsland te maken hebben: van economie tot en met taal en cultuur. ‘En er zit een leidende gedachte achter: hoe maken van beide gebieden aan weerszijden een “functionele grensregio”, waar optimaal wordt geprofiteerd van de kansen die zich voordoen. Dat spreekt ons aan. Daarbij worden terecht taal en cultuur als belangrijk thema neergezet: de PvdA kan dat onderschrijven.’ Aan het slot van zijn reactie vroeg Ralph du Long om aandacht voor de vertegenwoordiging van Drenthe. ‘De provincies Limburg, Gelderland en Overijssel doen dat samen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen: kan Drenthe dat bijvoorbeeld doen in Nedersaksen?’

Alle andere partijen in het Drents Parlement bleken eveneens enthousiast over de agenda. Gedeputeerde Cees Bijl was daar blij mee. ‘Het brengt samenhang aan in wat we doen met de buren. Met de achterliggende gedachte dat we van twee halve cirkels – die ophouden bij de grens – een grote cirkel maken. In Duitsland en Nederland groeit het bewustzijn dat we samen meer kunnen bereiken. Omdat we er ook beiden belang bij hebben.’ Over het tonen van het Drentse gezicht in Nedersaksen zei Cees Bijl dat de nieuwe deelstaatregering die daar onlangs is aangetreden de samenwerking met Nederland zeker wil opzoeken. ‘Met de provincies Groningen en Overijssel en de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse zaken hebben we een clubje opgericht dat samen met Nedersaksen gaat bekijken hoe we dit het beste kunnen oppakken.’

 

 

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long