Door Anneke Lubbers op 11 februari 2014

PvdA in Noorden werkt samen aan werkgelegenheid

De PvdA-vertegenwoordigers in de drie noordelijke provincies organiseerden op vrijdagmiddag 31 januari een expertmeeting in Assen.

Onze partijdeskundigen gingen in gesprek met Noord-Nederlandse sleutelfiguren de aandachtspunten voor een gerichte aanpak onderzoeken. Fractievoorzitter Eddy Veenstra, Statenleden Ruud Fokkens, Peter Zwiers, Michel Berends en Albert Huizing waren daar bij aanwezig. Ook gedeputeerde Ard van der Tuuk schoof aan om mee te praten over de verschillende thema’s. Lid van de Tweede Kamer Henk Nijboer sloot de bijeenkomst af.

Thema’s als arbeidsperspectief voor de middelgeschoolde werknemer, het topsectorenbeleid als werkgelegenheidsmachine, social return on investment, aansluiting scholing en arbeidsmarkt en werkgelegenheidsarrangementen in dunbevolkte regio’s kwamen aan de orde. Het was zeker geen eenmalige bijeenkomst. Onder de naam het Rode Noorden zal er blijvend aandacht zijn voor de werkgelegenheid in Noord Nederland.

Plan van de Arbeid 1

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Nieuwe Rijksweg 33 9481 AP Vries

Meer over Anneke Lubbers